Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk zet zaterdag 15 december opnieuw gratis de deur open voor mensen die in 1953 geboren zijn. Eerder dit jaar werd dit ook al een aantal keer gedaan en daar was erg veel belangstelling voor. Vanwege dat grote succes is besloten de actie in december nog 1 keer te herhalen.

De 65-jarigen die zich vooraf aanmelden kunnen zaterdag 15 december 2018 met het paspoort in de hand, gratis deelnemen aan een programma in het museum dat speciaal voor hen is samengesteld. Ook metgezellen (die niet zijn geboren in 1953) zijn die dag welkom en krijgen maar liefst 53% korting op de entreeprijs.

Het is dit jaar, 2018, 65 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond en daar is in het Watersnoodmuseum, de plek waar het verhaal van die desastreuze natuurramp verteld wordt, op uiteenlopende manieren bij stil gestaan. Behalve dat er diverse nieuwe tentoonstellingen te zien zijn en er extra activiteiten waren en zijn voor (school)kinderen, wilde het museum ook iets doen voor de mensen die zijn geboren in 1953.

Programma
Het programma begint zaterdag 15 december met een ontvangst in de groepszaal met koffie/ thee en een Zeeuwse bolus. Vervolgens volgt een inleiding door mevrouw Mina Verton-Kooijman, één van de vrijwillige medewerkers die over haar eigen ervaringen in 1953 vertelt en tot slot een museumbezoek op eigen gelegenheid. Ook krijgt elke 65-jarige een speciaal geschenk uitgereikt wat speciaal voor dit herdenkingsjaar is samengesteld.

Praktische informatie
Zaterdag 15 december. Aanvang: 11.00 uur, 12.30 uur & 14.00 uur. Duur programma: 1,5 uur.
Vooraf aanmelden noodzakelijk (met gewenst tijdstip): door een mail te sturen naar info@watersnoodmuseum.nl of te bellen naar 0111-644382. VOL = VOL

Bron en beeld: persbericht Watersnoodmuseum