De NTR en het Rijksmuseum hebben de website 80jaaroorlog.nl gelanceerd in het Nationaal Militair Museum. Het is dit jaar 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) begon. In dat kader worden het hele jaar door in Nederland en deels over de grens diverse activiteiten en tentoonstellingen georganiseerd. Al deze bijzondere activiteiten zijn te vinden op 80jaaroorlog.nl

Website 80jaaroorlog.nl
80jaaroorlog.nl bevat een landkaart met een overzicht van alle activiteiten en historische locaties tijdens dit herdenkingsjaar; van nagespeelde veldslagen tot theaterstukken en van fietstochten tot lezingen. Zo kan íedereen op zoek naar ‘80 Jaar Oorlog’ bij hem of haar in de buurt en verder weg!

Naast het verkennen van de kaart, kan men zich rond laten leiden door Hans Goedkoop. In een drietal audiotours – over Oranje, religie en militaire ontwikkelingen – neemt hij de luisteraar mee naar bijzondere activiteiten en plekken in het land.

Samenwerking
80jaaroorlog.nl is een initiatief van de NTR en het Rijksmuseum in samenwerking met het Dordrechts Museum, het Nationaal Militair Museum en Museum Prinsenhof Delft. Diverse lokale comités en organisaties zijn aangehaakt op dit platform. De website staat het hele jaar open voor nieuwe initiatieven die aan de website kunnen worden toegevoegd. Design en development van de website zijn gedaan door Hyper Epic.

Televisieserie NTR
Vanaf 28 september komt de NTR met een 7-delige televisieserie ’80 jaar Oorlog’, gepresenteerd door Hans Goedkoop. De serie schetst de ontwikkeling van een relatief kleine opstand naar een grootschalige ‘professionele’ oorlog. Lokale verhalen nemen daarbij een belangrijke plaats in.

Voor de jeugd start vanaf 30 september een 7-delige serie “Welkom in de 80-jarige oorlog”, een historische comedyserie met bekende acteurs waarin de belangrijkste personen uit die tijd worden geïnterviewd en men terugblikt op de grote veld- en zeeslagen.

Tentoonstelling Rijksmuseum
Van 12 oktober 2018 t/m 20 januari 2019 laat het Rijksmuseum in de tentoonstelling 80 Jaar Oorlog met bijzondere kunstwerken en voorwerpen uit de tijd zelf zien hoe geweld, opstand en burgeroorlog, terreur en onderdrukking, religieuze vervolgingen en vluchtelingen konden leiden tot het onverwachte ontstaan van het huidige Nederland en België, zonder dat dat de bedoeling was: www.rijksmuseum.nl/80-jaar-oorlog

Bron en beeld: Persbericht NTR