In 1538-1542 maakte Maarten van Heemskerck, één van de belangrijkste renaissancekunstenaars van de Nederlanden, een immens altaarstuk voor de Grote of Sint-Laurenskerk: het zogenoemde Laurentiusaltaar. Dit altaarstuk is het grootste drieluik dat in de Noordelijke Nederlanden is gemaakt. De zijluiken worden in het kader van 500 jaar Grote Kerk voor één keer naar Alkmaar teruggebracht. Ze zijn vrijdag aangekomen en voor het publiek te zien vanaf 21 april 2018 op de plaats waar ze voor zijn gemaakt; op het hoogkoor in de Grote of Sint- Laurenskerk.

Terug naar huis
De voorbereiding voor de terugreis van de zijluiken begon afgelopen maandag. Dit precisiewerk – de luiken meten twee bij zes meter en moesten uit hun scharnieren worden gelicht – werd uitgevoerd onder het toeziend oog van diverse experts. Het transport is een aantal dagen onderweg geweest en kwam vanmorgen in Alkmaar aan.

500 jaar Grote of Sint-Laurenskerk
In 2018 viert Alkmaar het vijfhonderdjarig bestaan van de Grote of Sint-Laurenskerk. De Grote Kerk in Alkmaar is de grootste kerk van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. De Grote Kerk huisvest meesterwerken zoals de beroemde gewelfschildering ‘Het Laatste Oordeel’ van Van Oostsanen, schilderingen van Caesar van Everdingen en het bijzondere Van Hagerbeer/Schnitgerorgel. Het altaarstuk van Maarten van Heemskerck, speciaal vervaardigd voor de kerk, is na de reformatie naar Linköping (Zweden) verhuisd. De zijluiken worden in het kader van dit jubileum voor één keer naar Alkmaar teruggebracht. Ze zijn in de kerk te zien vanaf 21 april 2018.

Lees meer over het altaarstuk in Museumtijdschrift 3 / 2018.

Bron: Persbericht Stedelijk Museum Alkmaar
Beeld: Een zijluik van het Laurentius-altaarstuk wordt uitgeladen. Foto: Erna Faust