Om renteloze leningen voor de KunstKoopregeling aan te bieden werkt het Mondriaan Fonds samen met ABN AMRO. De bank heeft echter vandaag bekend gemaakt dat zij de samenwerking met het Mondriaan Fonds met betrekking tot de KunstKoop opzegt. De KunstKoop wijkt voor de bank steeds meer af van de overige leenproducten en past niet in het beleid dat de bank de komende jaren zal voeren.

Het Mondriaan Fonds betreurt daarom te moeten mededelen dat de KunstKoopregeling in de huidige vorm niet langer kan blijven voortbestaan. Gezocht is naar samenwerking met een andere bank, maar tot nu toe zonder resultaat. Het Mondriaan Fonds kan de KunstKoop niet zelfstandig uitvoeren. De regeling in de huidige vorm komt daarmee voor nu tot een einde. Op dit moment voert het Mondriaan Fonds gesprekken met diverse experts over mogelijke alternatieven.

De KunstKoopregeling in samenwerking met ABN AMRO zal worden beëindigd per 1 april 2020. Aanvragen voor leningen kunnen tot en met 29 februari 2020 bij ABN AMRO worden ingediend. Daarbij wordt vanaf 1 januari 2020 de maximale looptijd van een kunstlening verlaagd van drie jaar naar twee jaar. Bestaande leningen lopen uiteraard gewoon door.

 

Bron en beeld: website Mondriaanfonds