In Museumtijdschrift leest u in elke editie over de mooiste en meest bijzondere tentoonstellingen van het moment. Wie zijn de mensen achter de tentoonstelling? Welke keuzes maken zij, welke uitdagingen komen op hun pad? Elke maandag spreekt de redactie een tentoonstellingsmaker over zijn of haar werkzaamheden. Deze week: Beatrice von Bormann, conservator van ‘Kirchner en Nolde: Expressionisme. Kolonialisme’ in het Stedelijk Museum Amsterdam. Deze tentoonstelling verkent de verhalen achter de geportretteerden in het onconventionele werk van deze twee grote expressionisten.

In welk opzicht sluit de tentoonstelling aan bij de actualiteit?
“In de loop van de voorbereiding van deze tentoonstelling (sinds begin 2017) is het thema kolonialisme en dekolonisatie van collecties steeds meer onder de aandacht gekomen. Zo was er in 2017 een tentoonstelling in het Deutsches Historisches Museum in Berlijn over kolonialisme en is er nu veel aandacht voor restitutie van werken die door Europese etnografische musea in de koloniale periode zijn verworven. Vorig jaar bood koning Willem-Alexander excuses aan voor de Nederlandse reactie op de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Daarnaast is er door de beweging Black Lives Matter veel meer aandacht gekomen voor racisme en stereotyperende manieren van representatie van mensen. Dit zijn de centrale thema’s van de tentoonstelling, die door deze ontwikkelingen nu veel meer in de aandacht staan dan nog vier jaar geleden.”

Wat wilt u dat bezoekers leren of meenemen van de tentoonstelling?
“Ik hoop dat mensen zich ervan bewust worden dat de mensen en objecten van buiten-Europese afkomst in de werken van Kirchner en Nolde hun eigen verhaal hebben, dat de kunstenaars dit werk slechts konden maken door de context van het kolonialisme, en dat het tijd is om een eind te maken aan de scheve machtsverhoudingen en hiërarchieën die tot op heden in de kunst bestaan.”

Wat was de grootste uitdaging tijdens het maken van deze tentoonstelling?
“De grootste uitdaging was om ons steeds weer bewust te zijn van de eigen blinde vlekken, niet alleen van het Stedelijk als instelling en de Europese kunstwereld als geheel, maar ook van mij persoonlijk. Daarnaast was het een flinke uitdaging om ondanks het feit dat het gedurende de afgelopen anderhalf jaar niet mogelijk was om te reizen en archieven en mensen te bezoeken, onderzoek te blijven doen en zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen.”

Kirchner en Nolde’, t/m 5 december in Stedelijk Museum Amsterdam, MK geldig, www.stedelijk.nl

Meer lezen?
In het nieuwste nummer van Museumtijdschrift staat een uitgebreid artikel over ‘Kirchner en Nolde. Expressionisme. Kolonialisme’, geschreven door Kees Keijer, hier te koop.