In Museumtijdschrift leest u in elke editie over de mooiste en meest bijzondere tentoonstellingen van het moment. Wie zijn de mensen achter de tentoonstelling? Welke keuzes maken zij, welke uitdagingen komen op hun pad? Elke maandag spreekt de redactie een tentoonstellingsmaker over zijn of haar werkzaamheden. Deze week: Mieke Mels, conservator van het onlangs vernieuwde Mu.ZEE in Oostende. Hoe pakt het museum zo’n transformatie aan? En hoe selecteert zij kunstwerken voor de vaste opstelling? 

Wat was de aanleiding voor deze vernieuwde opstelling?
“Mu.ZEE beheert een verzameling beeldende kunst gemaakt in België, van 1880 tot heden. Deze collectie werd voordien versnipperd getoond, met uitzondering van enkele belangrijke grote kunstenaars zoals James Ensor en Léon Spilliaert die permanent te zien waren. Met de vernieuwde opstelling wil Mu.ZEE de rijkdom van haar collectie in de breedte kunnen tonen. De collectie krijgt hiervoor een centrale plek in het gebouw. De kunstwerken worden in de nieuwe scenografie meer dan ooit uitgespeeld tegenover het meer opengewerkte modernistische gebouw waarin Mu.ZEE gehuisvest is.”

Wat wilt u dat bezoekers leren of meenemen van de tentoonstelling?
“Voor de nieuwe opstelling werd gekozen voor een chronologische ordening. We willen in eerste instantie inzicht en overzicht bieden. De opstelling werpt licht op het historisch gegroeide karakter van de collectie en laat toe om een wandeling doorheen de geschiedenis van kunst in België van het einde van de negentiende eeuw tot vandaag uit te stippelen. De vernieuwde opstelling is echter geen eindpunt, maar eerder een start voor verder onderzoek en ontsluiting. Deze opstelling is slechts de eerste van een meerjarige cyclus die de collectie van Mu.ZEE wil herwaarderen. Aan de hand van punctuele wissels, herschikkingen en ook het toevoegen van documentatie exploreren we de komende jaren de rijkdom en eigenheid van de eigen verzameling.”

Hoe is de selectie kunstenaars tot stand gekomen?
“De selectie weerspiegelt de brede verzameling, goed beseffende dat we slechts een fractie van het geheel (ca. 8000 kunstwerken) kunnen tonen. Een overzicht kun je het dus niet noemen. De opstelling reduceert de geschiedenis niet tot een eenduidig narratief, maar benadert de verzameling als een open veld van artistieke verwantschappen. Op die manier hebben we – eerder dan de geschiedenis op te delen aan de hand van breuklijnen en stilistische noemers – gezocht naar mogelijke continuïteit tussen werken en praktijken. Het selecteren van kunstwerken was niet evident – ‘kill your darlings’ – maar we wilden voornamelijk de sterkte van de individuele kunstwerken laten spreken en hiervoor de nodige ruimte creëren.”

Mu.ZEE, Romestraat 11, Oostende, toegang € 12,00, www.muzee.be

Alle foto’s: Steven Decroos