Na een periode van ruim twintig jaar neemt Fusien Bijl de Vroe afscheid van de Vereniging Rembrandt. Onder haar directoraat is het Nederlands openbaar kunstbezit verrijkt met ongeveer 300 kunstwerken en objecten van toegepaste kunst.

Fusien Bijl de Vroe bij 'Wolken en spelonken', 1982-89, van Louise Bourgeois in Kunstmuseum Den Haag

Bijl de Vroe laat de Vereniging Rembrandt, die al bestaat sinds 1883, op een hoogtepunt achter. Hoofdtaak van deze vereniging voor kunstliefhebbers is het verlenen van steun bij kunstaankopen door Nederlandse musea. 2021 was wat dat betreft een recordjaar met een steunverlening van ruim € 23,5 miljoen aan bijna dertig musea door heel Nederland.

Groei en vernieuwing
Het directoraat van Fusien Bijl de Vroe stond in het teken van groei en vernieuwing. Waar de Vereniging Rembrandt de musea in de periode van 2001-2010 met gemiddeld nog geen € 1,8 miljoen steunde, was de gemiddelde steunverlening in de jaren 2011-2021 ruim € 6 miljoen per jaar. Het ledenaantal is gegroeid tot bijna 17.000.

Openbaar kunstbezit
In de periode dat Bijl de Vroe de Vereniging Rembrandt leidde, is het Nederlands openbaar kunstbezit verrijkt met ongeveer 300 kunstwerken en objecten van toegepaste kunst. De grootste bijdrage was € 15 miljoen voor de aankoop van ‘De vaandeldrager’ van Rembrandt door het Rijksmuseum in 2021, de kleinste bijdrage was € 750 voor de verwerving van een likeurkaraf van Andries Copier, in 2014 gekocht door het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Onder de gesteunde aankopen uit de laatste jaren bevinden zich ook vele werken van niet-Nederlandse kunstenaars, onder wie Edvard Munch, Max Beckmann en Paula Rego.

Geert-Jan Janse

Opvolger
Ter ere van het afscheid van Bijl de Vroe is een nieuw Fonds op Naam ingesteld, het Fonds Fusien, met als doel, geheel in de geest van de vertrekkende directeur, Nederlandse musea te stimuleren hun collecties onderling nog meer te delen. De Collectie Nederland is tenslotte van ons allemaal. Bijl de Vroe wordt per 1 juli opgevolgd door Geert-Jan Janse (39). Janse heeft geschiedenis gestudeerd in Leiden en kunstgeschiedenis in Amsterdam en voltooide een master cultuurgeschiedenis aan het Londense Warburg Institute. Museale ervaring heeft hij opgedaan bij Teylers Museum, waar hij in diverse functies werkzaam is geweest. Na een periode in het buitenland – Beijing en Parijs – heeft Geert-Jan zich als freelancer toegelegd op beleidszaken in de culturele sector, meest recent als secretaris van de Commissie Collectie Nederland.

Bron: Persbericht Vereniging Rembrandt