Het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam gaan samen verder als het Allard Pierson: hét museum en hét kennisinstituut voor erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens het komende jaar wordt een verbouwing gerealiseerd en wordt gewerkt aan de herinrichting. Het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties blijven gewoon open. Voorjaar 2019 is alles in gereedheid, tot die tijd zijn we in transitie. Het verzamelbeleid en het collectiebeheer blijven ongewijzigd.

Het komende jaar wordt hard gewerkt aan de herinrichting. Er wordt een inbreiding gerealiseerd aan de zijkant van het gebouw, waardoor er meer vierkante meters komen voor de dynamische presentatie van de collecties Van Nijl tot Amstel. Deze opstelling beslaat dan de verzamelgebieden in de volle breedte: lopend van de archeologische collecties van het – huidige – Allard Pierson Museum tot de verzamelgebieden van de – huidige – Bijzondere Collecties. Er komt een collectiezone waarin de restauratieateliers worden samengevoegd. De handbibliotheek wordt geactualiseerd en er komt een nieuw auditorium. Het Museumcafé blijft bestaan en wordt mogelijk uitgebreid.

De dienstverlening op de Onderzoekzaal en het actuele aanbod van activiteiten en  tentoonstellingen blijven in stand. Zo is de tentoonstelling Crossroads. Reizen door de middeleeuwen nog te bezoeken tot en met 2 april (verlengd wegens succes).

Organisatie
Onder leiding van directeur Wim Hupperetz, hoofdconservator Marike van Roon en hoofd zakelijke exploitatie Yvonne Twisk wordt de komende tijd gewerkt aan deze transitie, met de verbouwing, de inrichting van Van Nijl tot Amstel en tentoonstellingen en andere programmering.  Per 1 januari 2018 is de organisatiestructuur al aangepast op de nieuwe positionering.

Bron: Persbericht Allard Pierson Museum
Foto: Monique Kooijmans