Op 5 april is het kunstwerk van de gerenommeerde kunstenaar Jessica Stockholder geplaatst aan de Croeselaan in Utrecht. Hiermee is het nieuwe Beeldenpark op de duurzaam heringerichte Croeselaan voltooid. De kunstwerken op de Croeselaan stammen uit verschillende tijden en vertegenwoordigen een variëteit aan stijlen.

Het artistiek team van Kunst in het Stationsgebied heeft in opdracht van de gemeente Utrecht, samen met de afdeling Kunstzaken van de Rabobank de kunst voor het Beeldenpark Croeselaan geselecteerd. Drie werken zijn eigendom van de Rabobank. De overige acht zijn eigendom van de gemeente Utrecht. In het beeldenpark staan werken van Jeanot Bürgi, Alicia Framis, Liam Gillick, Christian Jankowski, Paul Kingma, Fernando Sánchez Castillo, Jessica Stockholder en Jos Wong Lun Hing. In de vaste opstelling van de sculpturen is 1 wisselplek. Hier wordt jaarlijks een ander, modern werk geplaatst. De primeur is voor kunstenaar Jessica Stockholder. Haar werk is vanaf 19 april ook te zien in het Centraal Museum in de tentoonstelling ‘Stuff Matters’.

Stockholder
Assist is een serie kunstwerken van Stockholder, waarbij zij haar eigen werk aan een ander object of kunstwerk bevestigt voor ondersteuning. Daarmee geeft zij uiting aan onderlinge afhankelijkheid en doorlopende relaties, ook daar waar je het wellicht niet zou verwachten. Stockholder heeft in het Beeldenpark Croeselaan een Assist geplaatst tussen de sculptuur ‘Menselijke ontmoeting’ van Paul Kingma en ‘Groot Gezadeld Paard’ van Hans Wimmer. Het gaat om een tijdelijke toevoeging. “Mijn werk Assist:Rider reageert op de locatie van de Croeselaan en de andere sculpturen en de beweging van voetgangers en auto’s. De betekenis van een kunstwerk verandert altijd in relatie tot de context. Deze tijdelijke samenvoeging van de drie werken vestigt daar de aandacht op. Met de Assist laat ik zien dat iedere kunstenaar voortbouwt op het werk van andere kunstenaars. Het gaat ook over de talloze manieren waarop de inwoners van deze groeiende stad op elkaar rekenen en elkaar helpen.” aldus Stockholder.

Centraal Museum
Van 19 april tot 1 september exposeert Jessica Stockholder in het Centraal Museum. Met deze tentoonstelling Stuff Matters zet zij bestaande ideeën over het waardeloze en waardevolle op losse groeven. De opdracht aan Stockholder kwam in samenwerking met het Centraal Museum tot stand. Het beeld van Hans Wimmer heeft jarenlang in het Centraal Museum gestaan. “We zijn heel blij dat het werk Groot Gezadeld Paard uit 1952 van Hans Wimmer nu op de Croeselaan voor iedereen te zien is, als onderdeel van de nieuwe sculptuur van Jessica Stockholder. Zij treedt in ons museum op als kunstenaar en curator.” aldus Bart Rutten, artistiek directeur Centraal Museum.

Duurzame kunst
Bij de herinrichting van de Croeselaan was verduurzaming en circulair bouwen het uitgangspunt van de gemeente. Er werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande en herbruikbare grondstoffen, materialen en elementen uit de Croeselaan of de directe omgeving. In het ontwerp van de laan zijn fiets- en autoverkeer gescheiden. Er zijn brede voetgangersstoepen en meer groen. In het midden van de Croeselaan ligt het nieuwe beeldenpark. De beelden stonden eerst op andere plekken in de stad. De heringerichte Croeselaan, inclusief het beeldenpark, wordt op vrijdag 12 april geopend.

Bron: persbericht Gemeente Utrecht
Beeld: beeldenpark Croeselaan. Foto: Maarten Mesman.