45 jaar lang konden Amsterdammers in het Bijbels Museum aan de Herengracht kennis maken met de geschiedenis van de Bijbel, met voorwerpen uit het Heilig land en belangrijk Protestants erfgoed. Daar komt een eind aan. Het pand waarin het museum gehuisvest is, eigendom van stichting Cromhouthuizen, wordt op 16 maart 2020 overgedragen aan Stadsherstel Amsterdam.

Het Bijbels Museum blijft open tot en met 1 juni met de expositie ‘Kees de Kort-Ikonen’. Ook het Schoutenkabinet met de beroemde maquette van de Tempelberg/Haram al-Sharif is nog te bewonderen. Vanaf 2 juni is het Bijbels Museum in Amsterdam permanent gesloten. Het museum blijft wel reizende tentoonstellingen maken die in onder meer Den Haag, Middelburg en Zwolle te zien zijn.

Gratis rondleidingen met Pinksteren
Ter gelegenheid van het vertrek van de Herengracht organiseert het Bijbels Museum in het Pinksterweekend (30/5-1/6) een speciaal Amsterdams activiteitenprogramma met onder meer gratis rondleidingen door het Cromhouthuis, een lezing over de tentoonstelling ‘Kees de Kort-Ikonen’, een exclusieve gevelstenenwandeling rond Bijbelse thema’s en lunches in Café A Beautiful Mess. Meer info hierover www.bijbelsmuseum.nl/agenda.
Het verlaten van de Herengracht is het gevolg van de nieuwe koers van het Bijbels Museum. In 2018 besloot het – mede als gevolg van de beëindiging van de structurele subsidie door het Amsterdams Fonds voor de Kunst in 2017 – de eigen collectie over te dragen aan andere musea. Het museum ging reizende tentoonstellingen maken over Bijbelse verhalen en thema’s met in opdracht gemaakte kunst en/of bruiklenen. Zo is ‘Dit is mijn verhaal. Jongeren over geloof, hoop en inspiratie’ in 2020 te zien in Zwolle, Middelburg, Den Haag en Ter Apel. ‘Zie mij. De Bijbel in 609 foto’s’ staat tot 20 april in Museum Klooster Ter Apel. De tentoonstelling ‘Kees de Kort-Ikonen’ reist na Amsterdam door naar Zierikzee. Voor meer info over de nieuwe koers en de tentoonstellingen in het land, zie www.bijbelsmuseum.nl/programma.

Overdracht collectie
Het proces van overdracht van de eigen collectie aan onder meer Museum Catharijneconvent, het Rijksmuseum van Oudheden, het Joods Historisch Museum en het Nederlands Openluchtmuseum is in volle gang en duurt tot medio 2020. De transitie van museum naar projectorganisatie eindigt eind 2020 met de verhuizing van het Bijbels Museum naar de Protestantse Diaconie Amsterdam waar diverse maatschappelijke en culturele organisaties kantoor houden.

Stadsherstel
Stadsherstel wordt met het Cromhouthuis eigenaar van één van Amsterdams mooiste grachtenhuizen. De panden zijn in de periode 1660-1662 in opdracht van de rentenier Jacob Cromhout (1608-1669) gebouwd naar ontwerp van de beroemde architect Philips Vingboons en gedecoreerd door o.a. de schilder Jacob de Wit. De Cromhouthuizen zijn vier aaneengesloten grachtenpanden aan de Herengracht in Amsterdam, tussen de Huidenstraat en de Leidsegracht, met de huisnummers 362-364, 366, 368 en 370. De middelste twee panden worden door Stadsherstel van Stichting Cromhouthuizen overgenomen.
Stadsherstel Amsterdam is blij met deze nieuwe aanwinst. Sinds haar oprichting in 1956 heeft Stadsherstel meer dan 600 panden in een kring van 45 kilometer rondom Amsterdam verworven. Ze wordt gesteund door ruim 2.500 Vrienden die aankopen en restauraties van monumenten mogelijk maakt. De grotere en bijzondere monumentale panden, zoals de Cromhouthuizen, maar ook kerken, forten, industriële monumenten en boerderijen krijgen een succesvol nieuw leven met veelal een culturele of sociaal-maatschappelijke functie. Of als podium voor concerten, congressen, lezingen, recepties, diners en huwelijksvoltrekkingen.

Bron: Persbericht Bijbels Museum
Beeld: Verzameling van ds. Leendert Schouten: ensemble bestaand uit o.m. wereldberoemde modellen van de Tabernakel en de Tempelberg/Haram al-Sharif