In het kader van het jubileumjaar Rembrandt & de Gouden Eeuw staat Rembrandts schilderij De knielende Petrus van 13 september tot en met 10 november 2019 centraal in het Joods Historisch Museum. Het meesterwerk zou voor het eerst sinds 120 jaar weer in Nederland te zien zijn. Het Israel Museum heeft echter helaas kort voor de opening laten weten dat het voor deze bruikleen garanties verlangt die het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet kan afgeven. Hierdoor kan het schilderij niet in origineel getoond worden. Het Joods Historisch Museum heeft besloten om de tentoonstelling wel door te laten gaan, met alle rijke informatie die de tentoonstelling te bieden heeft en met De knielende Petrus in gereproduceerde vorm.

Rembrandt (1606-1669) schilderde De knielende Petrus in Leiden in 1631. Op het schilderij staat Petrus, de eerste en trouwste apostel van Jezus, afgebeeld in een geweldige lichtgloed die aan het tafereel een diepe religieuze dimensie verleent. Volgens het evangelie van Mattheüs was Petrus’ eigenlijke naam Simon bar Jona (Simon, zoon van Jona). Hij was een joodse visser. Het schilderij roept verschillende vragen op en onder kenners bestaat veel discussie: in welke ruimte bevindt Petrus zich, welke emoties zijn er af te leiden uit zijn gezichtsuitdrukking en, de cruciale vraag, welke episode uit Petrus’ leven verbeeldde Rembrandt hier? Is het Petrus die bevrijd wordt door een engel, nadat hij in Jeruzalem gevangen gezet is, of is het zijn berouw, nadat hij Jezus heeft verraden?

Rembrandt geeft in feite heel weinig weg, net genoeg om de toeschouwer aan het denken te zetten over Petrus. De tentoonstelling daagt het publiek uit om zelf mee te denken over mogelijke antwoorden op de vraag welk tafereel Rembrandt wilde verbeelden.

In de tentoonstelling zal dankzij de bereidwillige medewerking van het Rijksmuseum wel een ander origineel werk van Rembrandt te zien zijn. In de olieverfschets Jozef zijn dromen vertellend uit ca. 1633 komen alle facetten van Rembrandts meesterschap samen en kan de bezoeker de nieuw verworven kennis meenemen in de beoordeling van dit kunstwerk.

Bron: persbericht Joods Cultureel Kwartier
Beeld: Foto: Rembrandt van Rijn, De knielende Petrus, 1631. Collectie Israel Museum, Jeruzalem, Schenking van Judy en Michael Steinhardt, New York aan American Friends of the Israel Museum. Foto © The Israel Museum, Jerusalem, door Elie Posner