Amsterdam, 6 januari 2022

Na ruim 36 jaar bij het museum werkzaam te zijn geweest, treedt Charles de Mooij in juli 2022 terug als directeur-bestuurder van Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch. Hij bereikt die maand de leeftijd van 65 jaar. Onder leiding van Charles de Mooij groeide Het Noordbrabants Museum uit tot één van de drukstbezochte musea buiten de Randstad.

Het Noordbrabants Museum heeft zich in de afgelopen jaren onderscheiden door een verrassende en succesvolle programmering. Een van de hoogtepunten vormde de tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch’ in 2016. De expositie werd in slechts 12 weken door 422.000 bezoekers uit 81 landen bezocht en bracht het museum internationale bekendheid. Ook het collectiebeleid van het museum kreeg veel aandacht. Met name de aankoop van vier werken van de Brabantse kunstenaar Vincent van Gogh zorgde voor de nodige publiciteit. Recent werd bekend dat in de toekomst ook de omvangrijke collectie van de particuliere JK Art Foundation als langdurig bruikleen in beheer van het museum komt.

Drukbezocht
Charles de Mooij trad in januari 1986 in dienst van Het Noordbrabants Museum, waar hij verantwoordelijk werd voor de historische afdeling en voor de organisatie van cultuurhistorische tentoonstellingen. In 1998 werd De Mooij benoemd tot hoofdconservator, in 2000 tot adjunct-directeur. In 2007 volgde hij Jan van Laarhoven op als directeur-bestuurder. In de jaren daarna was hij verantwoordelijk voor de verbouwing en uitbreiding van het museum en de fondsenwerving voor de bijbehorende inrichting. Met de heropening in 2013 brak voor het museum een periode van groei aan. Met gemiddeld 200.000 bezoekers per jaar is Het Noordbrabants Museum inmiddels een van de drukstbezochte musea buiten de Randstad. Het museum staat bekend als toegankelijk en bijzonder publieksvriendelijk. Op korte termijn wordt gestart met de werving van een nieuwe directeur.

Bron: Persbericht Noordbrabants Museum
Beeld: Opening Jheronimus Bosch tentoonstelling door koning Willem-Alexander, 2016, met links Charles de Mooij, foto: Marc Bolsius