Vanaf 23 september is in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem de Canon van Nederland te zien: een overzicht van de hele geschiedenis van ons land, van ‘hunebed tot heden’. De nieuwe presentatie, die tot stand kwam in nauwe samenwerking met het Rijksmuseum in Amsterdam als partner, toont hoogte- en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis aan de hand van historische personen, gebeurtenissen en ontwikkelingen. Digitale media worden afgewisseld met authentieke, historische objecten uit eigen collectie en bruiklenen uit Nederlandse collecties. Daarnaast wordt het ontstaan van Nederland in breder perspectief geplaatst wat betreft zijn bevolking, klimaat en geografie. Het Openluchtmuseum gaat rondom de Canon van Nederland ook tijdelijke tentoonstellingen organiseren. Buiten, in het bekende park, zijn 19 Canon-vensters te zien. Het Nederlands Openluchtmuseum toont vanaf 23 september een overzicht van de hele Nederlandse geschiedenis.

Het verhaal van Nederland
In het Openluchtmuseum kom je vanaf 23 september dichter bij de geschiedenis dan ooit. Bezoekers staan oog in oog met het verhaal van Nederlandse uitvindingen, oorlogen, machtswisselingen, het koloniale tijdperk en periodes van culturele beïnvloeding door nieuwkomers als Romeinen, Portugese Joden, Hugenoten en 20ste-eeuwse immigranten.

Centraal staat Het Verhaal van Nederland, de nieuwe interactieve presentatie in de grote volledig heringerichte koepel. Spectaculaire ‘filmsets’ die in elkaar overlopen tonen tien verschillende tijdvakken, opgebouwd uit fragmenten van historische gebouwen en monumenten waartussen de bezoeker vrij kan rondlopen. De vensters van de Canon van Nederland zijn in deze tien tijdvakken verwerkt met historische objecten, audiovisuele presentaties en games. Boven de decors worden op het plafond luchten geprojecteerd zodat de hele koepel uit één fascinerend historisch landschap bestaat.

Nederland in vogelvlucht
In de zaal Nederland in Vogelvlucht wordt de Nederlandse geschiedenis geplaatst in de context van de ontwikkeling van het land Nederland. Met zaalvullende projecties van kaartbeelden, luchtbeelden en infographics wordt aangegeven hoe het grondgebied en de demografie van Nederland vanaf de laatste IJstijd tot heden veranderden. Tijdelijke thematische tentoonstellingen met historische objecten worden georganiseerd in de volgende zaal getiteld Vensters op Vroeger. De objecten in deze tentoonstellingen zijn bruiklenen uit het Rijksmuseum en uit andere Nederlandse musea. Op een grote interactieve digitale wand (18 meter lang, 3 meter hoog) zijn alle 50 vensters uit de Canon van Nederland te zien. De vensters kunnen worden geopend en gesloten, al naar gelang de bezoeker meer of minder kennis wil vergaren.

Het Nederlands Openluchtmuseum is tevens initiatiefnemer in een nationaal ‘Canon-netwerk’ van in totaal twaalf instellingen: Allard Pierson Museum, Amsterdam Museum, Hunebedcentrum, Museum Catharijneconvent, Museum Prinsenhof Delft, Nationaal Militair Museum, Nationaal Museum van Wereldculturen, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Rijksmuseum in Amsterdam, Rijksmuseum van Oudheden en Scheepvaartmuseum. De partners in het netwerk, die samenwerken met de website entoen.nu, zetten historische topstukken uit hun collecties in de schijnwerpers en gaan samenwerken op het gebied van programmering en presentatie.

Bron en beeld: Persbericht Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem