In deze serie bespreken we elke maandag een kunstwerk dat is geïnspireerd op tradities en gebeurtenissen van de betreffende maand. Deel 16: een overbekend kersttafereel, maar dan in stralend bladgoud. 

Geboorte van Christus, getijdenboek uit Rouen, 1470

In deze pagina van een getijdenboek uit Rouen is het bekende kerststaltafereel te zien. Maria en Jozef kijken enigszins bedrukt naar het kindje Jezus dat in deze naïeve versie nogal ongemakkelijk in zijn kribbe ligt, terwijl de os loom toekijkt en de ezel voorzichtig aan het met stralen bekranste babyhoofdje snuffelt. Om deze scène heen zijn rijke versieringen aangebracht met heldere kleuren en stralend bladgoud. Een vogel piekt in het achterwerk van een figuur die met zijn hoofd in een bloem verzwolgen zit. De keuze voor bepaalde bloemen is niet zomaar: de distels staan voor de doornenkroon die Christus in zijn latere leven draagt tijdens zijn lijdensweg naar het kruis. En de blauwe akelei staat met zijn drie bloembladeren voor de heilige drie-eenheid.
Niet alleen de geboorte van Christus speelt in de illustratie een rol, maar ook de legende van de Sibille van Tibur, een vrouwelijk orakel uit de klassieke oudheid. Zij voorspelde in het toenmalige Etruskische stadje, nu Tivoli, de komst van Jezus als de verlosser. Op de vraag van keizer Augustus of hij degene was die als god op aarde moest worden vereerd, kreeg zij een visioen van moeder en kind: Maria en Jezus dus. De stem uit de hemel bevestigde dat dát de maagd was die de redder van de wereld zou baren.