Het Drents Museum in Assen krijgt 1 miljoen euro om de gevolgen van de coronacrisis enigszins op te vangen. Dat bedrag is voor de helft afkomstig van het Rijk en voor de andere helft van de provincie Drenthe.

Wat de provinciale bijdrage betreft: Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe geven een positief advies, maar de staten moeten na het zomerreces officieel nog akkoord gaan. Dit meldt het Dagblad van het Noorden. Ook twee andere Drentse culturele instellingen krijgen financiële steun, namelijk het filmtheater van De Nieuwe Kolk in Assen en het Atlas Theater in Emmen.

Noodsteun
De cultuursector wordt hard geraakt door de coronacrisis. Daarom heeft het Rijk voor 300 miljoen euro aan noodsteun voor deze sector beschikbaar gesteld. Hiervan is in totaal 48,5 miljoen euro bestemd voor de regionale culturele infrastructuur. Op basis van de gestelde criteria kan slechts een beperkt aantal culturele instellingen in de provincie Drenthe hiervan gebruik maken. Het gaat om één museum, één filmtheater en één podium.
Voor de podia die niet in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het Rijk heeft de provincie Drenthe een noodfonds van 500.000 euro ingesteld.

Bron: Dagblad van het Noorden
Beeld: Drents Museum