Het Cobra Museum organiseert samen met publicist dr. Jan Oegema een bijzondere bijeenkomst op 5 mei in het kader van de vrijheidsmaaltijden 4 en 5 mei in Amsterdam. Er zal een uur lang gezwegen worden en een uur lang niet gegeten worden.

De dag zal in het Cobra museum in het teken staan van Wim Hazeu’s Lucebert-biografie en de stortvloed aan reacties daarop in de media. Lucebert bleek tijdens de oorlog te sympathiseren met de nazi-ideologie en het bijbehorende antisemitisme. Nadien heeft hij deze episode altijd geheim gehouden en er in zijn werk hooguit indirect naar verwezen. De onthulling veroorzaakte een schok die nog altijd natrilt, gezien het feit dat binnenkort al de tweede boekpublicatie over de kwestie zal verschijnen. De komende herdenking van 4 en 5 mei zijn een goede gelegenheid om bij dit alles stil te staan. Of beter gezegd: stil te zitten.

Oegema publiceerde midden in de mediastorm maart 2018 een stuk in De Groene Amsterdammer waarin hij zich verbaast over de hoeveelheid gehaaste opinies en het gebrek aan reflectie. Hij besluit zijn essay fantaserend over een evenement voor al die cultuurminnaars  die net als hij meer vragen hebben dan antwoorden en worstelen met Luceberts stilte.

“Lucebert zweeg en nu wil ik ook zwijgen, samen met anderen. Ik stel me een bijeenkomst voor waarin een uur lang wordt gezwegen. Een korte uitleg aan het begin, slechts één gedicht aan het eind… een happeningachtig ritueel bedoeld om de tijd te helpen zijn werk te doen. Ieder alleen met zijn gedachten. Dat alles zonder camera’s en verslaggevers.” (DGA, 14 maart 2018)

Het Cobra Museum heeft dit idee omarmd en Jan Oegema uitgenodigd zo’n bijeenkomst te leiden. Deze staat open voor alle belangstellenden en vindt plaats in een bijzaal van het museum. Na afloop is er gelegenheid iets te drinken en met elkaar van gedachten te wisselen in het cafe van het museum.

Deelnemers kunnen zich gratis aanmelden via de website van het Cobra museum. www.cobra-museum.nl
Datum: 5 mei
Tijd: De start is om 13:00 en duurt tot ongeveer 14:00.
Adres: Sandbergplein 1 Amstelveen

Bron: persbericht Cobra Museum
Beeld: Jan Oegema