Het Friese Museumdorp behoeft structurele ondersteuning en luidt de noodklok. Het authentieke terpdorp heeft een belangrijke functie voor toerisme om het culturele erfgoed van Friesland te tonen en te bewaren. Zonder steun vreest het Friese Museumdorp haar voortbestaan.

Het Friese Museumdorp
Het openluchtmuseum in Allingawier is een authentiek terpdorpje gelegen in het veenweidegebied van de zuidwesthoek. Hier ligt de bakermat van het Friese stamboekvee, dat wereldwijd beroemd is. Het Friese Museumdorp toont met een verhalend concept de evolutie van een terpdorp en de rijke geschiedenis van haar voorouders. Het is belangrijk dat regionale en internationale toeristen kennis kunnen maken met het erfgoed. In het dorp wordt de Friese mienskip getoond, de blauwprint van de Friese cultuur.

Het Friese Museumdorp is de rechtsopvolger van de stichting Aldfaers Erfroute. Deze route was de laatste jaren danig in de versukkeling geraakt. Noodgedwongen zijn verscheidene panden verkocht om overeind te blijven. Er is sinds december 2016 een nieuwe directie die onder leiding van museumdirecteur Hilda van der Meulen een voortvarend concept heeft bedacht. Het roer is volledig omgegooid om continuïteit te kunnen waarborgen en het museum klaar te stomen voor de toekomst. Er is onlangs een horecagelegenheid gerealiseerd en ook werkt het museum samen met andere toeristische trekpleisters in de regio.

Erfgoed laat zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Het is belangrijk om die monumenten door te geven aan toekomstige generaties. Anderhalf jaar geleden stapte ik graag in als directeur omdat ik het belangrijk vind dat dit unieke dorp blijft bestaan. Het is zó Fries en laat zó goed ons cultuurhistorisch erfgoed zien. Ik wilde het niet toelaten dat hier de deuren gesloten zouden worden.”, aldus de museumdirecteur.

Sinds de oprichting hebben vooral vrijwilligers en donateurs ervoor gezorgd dat het culturele erfgoed op deze plek in Friesland bewaard is gebleven. Ondanks de nieuwe leiding, heeft het museum de financiële zorgen van het verleden tot dusver niet kunnen overwinnen. Met verdere verkopen zal dit cultuurhistorisch erfgoed verloren gaan. Wanneer er echter geen structurele steun komt moet het Friese Museumdorp noodgedwongen sluiten. Ondersteuning is nu vereist.

Hilda van der Meulen: “ Een museum van deze omvang en draagwijdte kan niet voortbestaan zonder overheidssteun of hulp van fondsen. Met het oog op Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 en de beleidsdoelstellingen van de provincie, ben ik ingestapt. Wij hebben tot dusver helaas niet op substantiële ondersteuning kunnen rekenen. Wij luiden daarom nu de noodklok en hopen alsnog op hulp vanuit de provincie en de gemeente of misschien een ondernemer met hart voor de Friese cultuur.

Het karakteristieke terpdorp Allingawier werd ooit bestempeld als één van de tien mooiste plaatsen van Nederland. Een schilderachtig dorpje net beneden de afsluitdijk. Een prachtig authentiek Fries terpdorpje gelegen in het veenweidegebied van de zuidwesthoek. Hier ligt de bakermat van het Friese stamboekvee.

Bron en beeld: Persbericht Het Friese Museumdorp