Het Prins Claus Fonds maakt de laureaten bekend van de Prins Claus Prijzen 2019. Het Prins Claus Fonds huldigt visionaire personen en organisaties voor hun excellente en baanbrekende werk op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Dit jaar zijn alle laureaten vrouwen of door vrouwen geleide organisaties. Het Fonds heeft bij de voordracht van de kandidaten geen nadruk gelegd op gender, maar de aanbevelingen zijn een afspiegeling van het groeiende aantal vrouwen dat in hun vakgebied grote vooruitgang boekt.

Grote Prins Claus Prijs
Kamala Ibrahim Ishag (beeldend kunstenaar, Soedan)

Prins Claus Prijzen
Ambulante (organisatie voor documentairefilms, Mexico)
Mariam Kamara (architect, Niger)
Bill Kouélany (beeldend kunstenaar, schrijver, Congo-Brazzaville)
Djamila Ribeiro (filosoof, Brazilië)
Anocha Suwichakornpong (filmmaker, Thailand)

Next Generation Prins Claus Prijs
Mónica Ojeda Franco (schrijver, Ecuador)

De selectieprocedure
De Prins Claus Prijzen Commissie is samengesteld uit onafhankelijke internationale deskundigen op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Zij selecteren de laureaten voor een Prins Claus Prijs op grond van aanbevelingen uit het wereldwijde netwerk van het Fonds, op basis van criteria als kwaliteit, vernieuwing en de impact van hun werk. Het bureau van het Fonds onderzoekt de aanbevelingen en raadpleegt deskundigen voor een second opinion.

Prijzenbedragen
Grote Prins Claus Prijs: € 100.000
Prins Claus Prijs: € 25.000
Next Generation Prijs: € 20.000

Prins Claus Prijzen Commissie 2019
Manuel de Rivero (voorzitter), architect en urbanist, Lima, Peru
Sheika Hoor Al Qasimi, conservator en beeldend kunstenaar, Sharjah, emiraat Sharjah
Sandra den Hamer, directeur Eye Filmmuseum, Amsterdam, Nederland
Amar Kanwar, beeldend kunstenaar en filmmaker, Delhi, India
Tejumola Olaniyan, hoogleraar Afrikaanse en Engelse taal en literatuur, Madison, VS
Fariba Derakhshani is coördinator Prijzen Programma en secretaris Prijzen Commissie.

Tijdens de huldigingsceremonie op 4 december a.s. zal ZKH Prins Constantijn, erevoorzitter van het bestuur van het Prins Claus Fonds, de prijzen uitreiken in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Op 3 december zullen alle laureaten 2019 hun verhaal vertellen tijdens ‘Louder than Words’, een openbare avond in het Compagnietheater in Amsterdam.

Kamala Ibrahim Ishag (Omdurman, Soedan, 1939)
Kamala Ibrahim Ishag speelt al sinds 1960 een voortrekkersrol in de Afrikaanse beeldende kunst. Ze was een van de eerste vrouwen die afstudeerden aan de Academie voor beeldende en toegepaste kunst in Khartoem. In 1960 speelde ze een grote rol in de ontwikkeling van de moderne kunstbeweging in Soedan. Ze was betrokken bij de Khartoum School, die teruggreep op Arabische en Afrikaanse tradities om een moderne artistieke identiteit te creëren voor het land, dat toen nog niet zo lang onafhankelijk was. Tien jaar later waren de ideeën van Ishag tot volle wasdom gekomen. Zij verwierp de nadruk van de Karthoum School op erfgoed en een door mannen gedomineerd wereldbeeld. Met een aantal van haar studenten richtte ze een groep op, die later bekend werd als de Crystalist Group. In hun manifest (1976) werd de wereld omschreven als oneindig en onbegrensd, als een kristal met zijn transparanten, veelhoekigheid en schitteringen. In haar eigen werk richt zij zich op de ongrijpbare aspecten van vrouwenlevens in Soedan en andere Afrikaanse landen en de Arabische wereld. Haar interesse in de levens van vrouwen leidde tot veldonderzoek en het creëren van omvangrijke schilderijen van de zār, een traditioneel Soedanees vrouwenritueel, waarin de vrouwen door een geest bezeten worden en in trance raken. De grote invloed van de werken van William Blake en Francis Bacon is terug te zien in Ishags portretten van misvormde figuren. Ishag zet zich nog steeds actief in voor exposities van jongere generaties vrouwelijke kunstenaars. Ze neemt deel aan de huidige sociale bewegingen waarin vrouwen een centrale, zichtbare rol spelen. Als intellectuele katalysator en rolmodel blijft zij een jongere generatie Soedanese kunstenaars inspireren.

Beeld: Het Prins Claus Fonds
Foto: Portrait Kamala Ibrahim Ishag, 2019, Khartoum. Credit Mohamed Noureldin