De Hermitage Amsterdam is diep getroffen door de coronacrisis. Om het museum open te houden start vandaag een campagne, waarbij het museum bij monde van de directie een beroep doet op alle mensen die het museum een warm hart toedragen om een gift te doen, hoe klein of groot ook.

Vandaag start de zogenaamde geefcampagne om geld bijeen te brengen om het museum, dat door de coronacrisis in een moeilijke financiële situatie terecht is gekomen, ook voor de toekomst open te houden. Sinds de oprichting in 2004 heeft de Hermitage Amsterdam zich ontwikkeld tot een geliefd museum waar intussen miljoenen bezoekers hebben genoten van tentoonstellingen uit de kunstcollectie van het Staatsmuseum Hermitage in St. Petersburg en andere collecties. Dat is tot nu toe puur op ondernemerschap gedaan, zonder structurele subsidie.
Nu, na een crisisjaar van langdurige lockdowns zonder bezoekers, moet een beroep worden gedaan op het publiek om het voor Nederland unieke museum door deze crisis te loodsen. Om, als het museum straks eindelijk weer open mag gaan voor het publiek, open te blijven. Ook voor toekomstige generaties.

Informatie over de geefcampagne is te vinden op de website.

Bron en beeld: Persbericht Hermitage Amsterdam