Het Scheepvaartmuseum signaleerde dat voor personen met autisme, ADHD of een andere prikkelverwerkingsstoornis, onvoldoende museumaanbod aanwezig is. Dit was mede de aanleiding voor Het Scheepvaartmuseum om in samenwerking met de Reinwardt Academie het autismevriendelijke museumbezoek te ontwikkelen. In april 2018 heeft het museum voor het eerst een museumbezoek aangeboden voor kinderen van 6 t/m 13 jaar met autisme en hun familie. Hieruit bleek dat deze doelgroep behoefte heeft aan cultuur en verdieping. Maar een museumbezoek is voor hen echter niet vanzelfsprekend. Voor personen met autisme kunnen overdadige achtergrondgeluiden of het gebruik van sfeerverlichting storend zijn. Naar aanleiding van de succesvolle pilot biedt Het Scheepvaartmuseum nu elke drie maanden een prikkelvrij programma aan dat speciaal voor deze doelgroep is ontwikkeld. De eerstvolgende bezoeken vinden plaats op 24 november 2018 en 26 januari 2019, van 9.30 tot 11.00 uur.

Het programma
Tijdens het familiebezoek nemen onze museumgidsen de deelnemers mee naar een tentoonstelling. De museumdocenten houden rekening met de wensen van de groep waarbij interactieve elementen waar mogelijk worden uitgezet. Na de rondleiding is er een knutselactiviteit. Daarna kunnen families het museum op eigen gelegenheid bezoeken. Hiervoor is een prikkelplattegrond beschikbaar die aangeeft of een ruimte prikkelrijk of juist prikkelarm is. Als er teveel prikkels zijn kunnen bezoekers gebruik maken van de chill-out ruimte. Dit is een plek met geluidswerende koptelefoons waar de kinderen tot rust kunnen komen.

Aanmelden
Families kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan educatie@hetscheepvaartmuseum.nl o.v.v. datum, aantal personen en de leeftijd van de kinderen. De maximale capaciteit is 15 personen per groep. Bij aanmelding ontvangen deelnemers een wegwijzer met het programma. Hiermee kunnen zij zich thuis voorbereiden op het museumbezoek.

Bron: persbericht Het Scheepvaartmuseum
Beeld: e
en museumdocent geeft tijdens het autismevriendelijke museumbezoek uitleg over de evenaar. Foto: Twycer