Boekontwerpster Irma Boom wordt in september de nieuwe artist-in-residence in Rome. Zij zal drie maanden wonen in het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) en ontvangt een beurs. Irma Boom wil die periode benutten om in de bibliotheek van het Vaticaan en andere oude bibliotheken onderzoek te doen naar de conventies voor het ontwerpen van boeken. Dit is onderdeel van Booms project Book on books. Door oude boeken te bestuderen, wil ze inspiratie vinden voor de boeken van de toekomst. Zo wil ze boeken vitaal houden.

Het boekenvak van nu is vaak conservatief, vindt Boom. Bij oude boeken zijn er juist geen conventies. Zo had men bij handgeschreven boeken, manuscripten, nog alle vrijheid. Irma Boom kan in Rome in oude bibliotheken, waaronder die in Vaticaanstad, de materialiteit van oude boeken onderzoeken. Voor dat werk kan Irma Boom samenwerken met de wetenschappers die tijdelijk wonen en werken op het KNIR. Het resultaat van haar onderzoek zal Boom publiceren in haar Book on Books.

Irma Boom is bekend als ontwerper van boeken, bijvoorbeeld van boeken gemaakt met Rem Koolhaas en van het SHV-boek. Ze maakte ook de huisstijl van het Rijksmuseum. Verder ontwierp ze het tegeltableau van de fiets- en voetgangerstunnel bij het Station Amsterdam Centraal.

Over het programma
De Akademie van Kunsten en het KNIR bieden elk jaar een residency aan een kunstenaar die in Rome wil werken. Doel is de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap te bevorderen.

Over de Akademie van Kunsten
De Akademie van Kunsten is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en is in 2014 opgericht. Zij heeft 50 leden. De Akademie van Kunsten is de plek voor debat over de waarde van kunst in de samenleving en over de relatie tussen kunst en wetenschap. De Akademie van Kunsten bestaat uit leden die uit de hele breedte van de kunsten afkomstig zijn. Zij heeft tot doel het vertolken van de stem van de kunsten in de Nederlandse samenleving en het bevorderen van de interacties tussen wetenschap en kunst.

Over het KNIR
Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome is een te Rome gevestigde wetenschappelijke instelling die tot taak heeft het Nederlands universitair onderwijs en onderzoek te bevorderen, door eigen activiteiten te ontplooien dan wel door activiteiten van anderen te faciliteren en/of te ondersteunen. Als grootste en oudste van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) is het KNIR eigendom van zes Nederlandse universiteiten (UvA, RUG, UL, RU, UU, VU).

Bron en beeld: Persbericht KNAW