30 januari 2023

In deze serie bespreken we elke maandag een kunstwerk dat is geïnspireerd op tradities en gebeurtenissen van de betreffende maand. Deel 21: de eeuwenlange strijd tegen het water verbeeld in een schilderij.

Meester van de Heilige Elisabeth-panelen, ‘De Sint-Elisabethsvloed’, 1490-95, Rijksmuseum, Amsterdam

Deze week is het precies zeventig jaar geleden dat de Watersnoodramp een groot deel van Zuidwest-Nederland verzwolg. Dat ons land, en in het bijzonder die regio, een eeuwenlange strijd met het water voert, is ook pijnlijk duidelijk in dit schilderij. Te zien is de Sint-Elisabethsvloed, die in 1421 zo’n dertig dorpen in Holland, Zeeland en Vlaanderen onder water zette. Schattingen van het aantal slachtoffers lopen uiteen van enkele tientallen tot wel honderdduizend. Duidelijk is in ieder geval dat deze watersnoodramp zeshonderd jaar geleden grote gevolgen had, vooral voor de handelspositie van Dordrecht, dat nu door water afgesneden was van het zuiden. Daarnaast werd de catastrofe aangewend bij het verspreiden van nepnieuws en propaganda tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Op dit paneel is Dordrecht, herkenbaar aan de stompe toren, op de voorgrond te zien, met handelaars die hun waar uitladen. Het schilderij was onderdeel van een altaarstuk voor nabestaanden van de ramp.