14 juni 2023

Het schilderij Das bunte Leben (1907) van Wassily Kandinsky, dat in de Tweede Wereldoorlog onder verdachte omstandigheden is geveild, moet worden teruggegeven aan de erven Lewenstein. Het vroege werk van de schilder, dat ongeveer 70 tot 80 miljoen euro waard zou zijn, was voor de oorlog in het bezit van de Amsterdamse familie Lewenstein.

De Duitse restitutiecommissie oordeelde dinsdag dat de Bayerische Landesbank, die het schilderij bezit, het terug moet geven aan de erfgenamen. De Duitse bank verwierf het werk in 1972 en gaf het in bruikleen aan museum Lenbachhaus in München.

James Palmer van de Mondex Corporation, die het schilderij heeft opgespoord en optreedt namens de erven, spreekt van ‘rechtvaardigheid voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme’.

Tweede Kandinsky
Het schilderij maakte voor de oorlog deel uit van de Emanuel Lewenstein collectie. Emanuel was de zoon van Adolph Lewenstein, oprichter van A. Lewenstein Naaimachines, later bekend als de N.V. Amsterdamsche Naaimachinenhandel. Emanuel was een gepassioneerd kunstverzamelaar, met name van Nederlandse schilders als Jozef Israëls, Jan Toorop en Jan Sluijters. Zijn collectie bevatte ook werk van oude meesters, waaronder een indrukwekkende verzameling etsen van Rembrandt. In oktober 1940 werd de kunstcollectie geveild. Wie de Lewensteincollectie liet veilen is onbekend, wel is duidelijk dat de verkoop onvrijwillig was. Eerder kregen de erven na een lange juridische strijd al een ander schilderij van Kandinsky terug: Bild mit Häusern. Dat werk hing in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Hoofdbeeld: Museum Lenbachhaus
Bron: Het Parool en mondexcorp.com