Bij het Friese dorp Wirdum hebben drie amateurarcheologen een Karolingische muntschat gevonden. De schat bestaat uit maar liefst 96 munten met verschillende dateringen. Een deel van de munten zijn gevonden in een linnen buideltje en zijn waarschijnlijk tussen 850 – 860 n.Chr. verloren of verstopt. De vondst van het linnen buideltje is opvallend. Het is namelijk uiterst zeldzaam dat linnen zo lang bewaard blijft. De muntschat is vanaf 19 oktober te zien in de tentoonstelling Wij Vikingen in het Fries Museum in Leeuwarden.

De drie bevriende amateurarcheologen Sjoerd Bakker, Jildert de Boer en Thomas Menting vonden de muntschat op Tweede Kerstdag 2014. Sindsdien hebben verschillende experts onderzoek gedaan naar de vondst. Hieruit blijkt dat de buidel met munten tussen 850 en 860 n.Chr. verloren of verstopt is. Er zijn meerdere schatten in de terpen van Friesland en Groningen gevonden die rond die tijd gedateerd zijn. Dit kan er op duiden dat waardevolle spullen verstopt werden uit angst voor Vikingen, die in die periode erg actief waren in het kustgebied van de Lage Landen.

Linnen buidel
Wat deze vondst uniek maakt, is de aanwezigheid van een linnen buideltje. Een deel van de munten is hierin aangetroffen. Het is uiterst uitzonderlijk dat linnen zo lang intact blijft. De zuurstofloze klei van de terp heeft ervoor gezorgd dat de stof zo goed bewaard is gebleven.

Tentoonstelling
Vanaf 19 oktober 2019 tot en met 15 maart 2020 presenteert het Fries Museum in Leeuwarden de tentoonstelling ‘Wij Vikingen’. Aan de hand van archeologische schatten ontdekt de bezoeker dat ‘Viking’ geen volk, maar een levensstijl was. Deze levensstijl omvatte meer dan alleen de beruchte plunderingen. De Vikingen waren namelijk ook zeer bedreven handelaren met een uitgebreid netwerk, waar ook de Nederlandse kustbewoners van profiteerden. Het kwam zelfs voor dat Nederlanders zich bij de Vikingen aansloten en deelnamen aan hun rooftochten. In Wij Vikingen vertellen meer dan 500 objecten uit binnen- en buitenland over de complexe relatie tussen de Nederlandse kustbewoners en Vikingen.

Bron: persbericht Fries Museum
Beeld:
De schat van Wirdum, mogelijk aan het einde van 850 begraven, gevonden bij Wirdum, metaal en linnen. Bruikleen van Sjoerd Bakker, Jildert de Boer en Thomas Menting. Foto: Frans de Vries