Museum Klok & Peel in Asten heeft een nieuw pronkstuk cadeau gekregen: een kerststalletje annex kerstgroep, gesneden uit zogenaamde ‘witte turf’, die zo’n tweeduizend jaar geleden is gevormd, ofwel in de tijd dat Jezus-Christus werd geboren. De witte turfbrokken waaruit de kerststal is gemaakt komen uit noord-Duitsland, uit de Esterweger groeve in de deelstaat Nedersaksen. Daar werden ze gewonnen door de firma Griendtsveen AG, het verveningsbedrijf dat vroeger ook in de Groote Peel actief was. De kerststal is aan het museum geschonken door de familie Swinkels, die in Asten nog steeds de kost verdient met turfproducten.

De kerststal is bescheiden van afmeting en aandoenlijk in zijn eenvoud. Ze omvat een stalletje, waarin vaag een kerstgroep te herkennen is en waarin os en ezel prominent aanwezig zijn. Een herkenbare koning met kameel completeert de groep.

Het meest bijzondere is dat het om een ‘kerststal uit Jezus’ tijd’ gaat. De datering leidt tot een educatief verhaal over veenvorming. Die vond in Noord-Europa plaats nà de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden. Door een temperatuurverhoging smolt de ijsmassa, stegen zeewaterspiegel en grondwaterstanden, en ontstonden op de ongelijke aardkorst poelen waarin het water verzuurde en het veen zich vormde. Dat proces leidde onder verschillende regimes tot verschillende soorten turf. In de oudste turflagen vergingen plantenresten  méér dan in jongere turflagen. De oudste lagen werden daarom zwart van kleur; de jongere turflagen bleven grauw tot ‘wit’. In Nedersaksen werd tussen ca. 5000 v. Chr. tot 500 v. Chr. zwarte turf gevormd. In de periode daarna – vanaf 500 v. Chr. – werd het weer kouder en vergingen planten moeilijker. Daardoor bleef die turf licht van kleur. De kerststal zelf is gemaakt in de vorige eeuw.

De kerststal uit ‘witte turf’ kon nergens beter terecht komen dan in het Museum Klok & Peel. Dat krijgt in de kersttijd veel volk over de vloer tijdens haar twaalfdaagse manifestatie ‘Museum in Wintersfeer’. De ‘kerststal uit Jezus’ tijd’ zal daar in de komende kersttijd dan ook zeker zorgvuldig worden geëxposeerd en een boel bekijks krijgen.

‘Museum Klok & Peel in Wintersfeer’; vanaf 26 december 2018 tot en met 6 januari 2019, dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur; alleen op 1 januari gesloten. 31 december is het museum geopend tot 16.00. Het museumkaartje geldt als entreebewijs voor álle activiteiten.

Bron en beeld: persbericht Museum Klok & Peel