De Koninklijke Bibliotheek van België (tegenwoordig KBR) opent op 15 mei een nieuw museum in en rond de vijftiende-eeuwse Nassaukapel in hartje Brussel. Het museum staat in het teken van de oude bibliotheek van de hertogen van Bourgondië en bevat 300 oude manuscripten en handschriften.

Zeshonderd jaar geleden regeerden de hertogen van Bourgondië over Brussel. Ze stelden een bibliotheek samen die ook vandaag nog weet te boeien: de Librije, een verzameling van meer dan 900 handschriften die zo uniek is dat ze haar eigen naam kreeg. Ruim 300 van de meesterwerken uit deze schat wisten de tand des tijds te doorstaan en worden door KBR bewaard. De mooiste stukken worden vanaf 15 mei 2020 tentoongesteld in het nieuwe KBR Museum in hartje Brussel.
De handschriften werden verlucht door de beste miniaturisten van de 15de eeuw, van wie sommigen even beroemd waren als Jan Van Eyck. Op de kruising van middeleeuwen en moderne tijd bestrijkt deze “librije” alle domeinen van de wetenschap en bevat ze zeer belangrijke teksten uit de middeleeuwse literatuur. Ze behoorde tot de grootste bibliotheken van haar tijd, naast die van de Franse koningen, de Medici of de pauselijke bibliotheek.

Een museum in en rond de Nassaukapel
De looproute van het nieuwe museum start in de Nassaukapel en krijgt een vervolg op twee hoger gelegen verdiepingen. Op de eerste verdieping wordt verteld hoe een handschrift werd gemaakt en illustreert het vakmanschap van de kunstenaars in de Vlaamse gewesten in de 15de eeuw. Ook wordt de historische, de economische en de artistieke context geschetst waarin deze verzameling is ontstaan. Op de tweede verdieping wordt ingezoomd op de handschriften van de hertogen.

Naast de stukken uit de eigen verzamelingen krijgt KBR ook heel wat objecten van andere instellingen in bruikleen. Schilderijen, retabels, beelden en dagelijkse gebruiksvoorwerpen zullen mee het verhaal van de hertogen en hun handschriften vertellen. De handschriften kunnen om redenen van bewaring niet permanent worden tentoongesteld. Daarom komt er driemaal per jaar een wissel van een deel van de stukken. De bezoeker kan zo bij elk bezoek nieuwe pareltjes uit de collecties van KBR ontdekken. In het achttiende-eeuwse Paleis van Karel van Lotharingen blijven ook als het nieuwe museum is geopend tijdelijke tentoonstellingen plaatsvinden. Voor meer informatie, zie www.kbr.be.

Bron: persbericht KBR
Beeld: Rogier van der Weyden, ‘Jean Wauquelin presenteert zijn “Kronieken van Henegouwen” aan Filips de Goede’, 1447, © KBR