Omdat u de komende weken niet naar de kunst kunt, brengt Museumtijdschrift de kunst bij u thuis! Deze keer: 3 vragen aan Mariette Dölle, directeur Museum Kranenburgh in Bergen.

Wat is uw favoriete kunstwerk uit de collectie?
Over het hierboven afgebeelde portret ‘Zus Boendermaker’ van Charley Toorop valt heel veel te vertellen, al is het maar dat ze je zo indringend aankijkt. Het schilderij is al jaren bij ons in het museum, maar het is feitelijk een langdurige bruikleen van het Stedelijk Museum Amsterdam. Ik ben blij met zulke solidariteit, waarbij het Stedelijk vindt dat dit schilderij weliswaar in zijn collectie hoort, maar helemaal thuis is in Museum Kranenburgh. Het portret is geschilderd op anderhalve kilometer afstand van het museum. In Bergen had Charley haar atelier, was ze gelukkig en maakte zij haar mooiste werk. Het portret vertelt ook het verhaal van verzamelaar Piet Boendermaker die, rijk geworden met het geld van zijn vader, verslingerd raakte aan kunst en er met zijn aankopen en opdrachten voor zorgde dat de Bergense School kon ontstaan. Ook dit portret is ongetwijfeld door hem betaald waardoor hij Charley steunde. Ik hoop dat er nu weer mensen zijn als Boendermaker die de kunst en de kunstenaars steunen, nu ze het niet gemakkelijk hebben.

Waar bent u momenteel mee bezig?
Met voortdurend achter de feiten aan te lopen. Voor wie denkt dat we stil zitten terwijl de musea dicht zijn, niets is minder waar. Ik ben op alle fronten en voortdurend bezig te onderzoeken wat door kan gaan, wat anders door kan gaan, wat opgeschoven moet worden. Daarbij sta ik in contact met de bruikleengevers, de kunstenaars en niet te vergeten onze 180 vrijwilligers, veelal ouderen die in de risicogroep vallen. Zij zetten zich met hart en ziel in voor het museum, staan achter de balie, de winkel, het café. Zij missen elkaar heel erg, leven mee en vragen zich af wanneer het museum weer open kan. Of we meer duidelijkheid hebben nu de overheid heeft besloten dat de musea in elk geval tot en met april dicht zijn? We weten nog steeds niet waaraan we toe zijn, hoe het na 28 april verder gaat.

De belangrijkste uitdaging van de coronacrisis?
Dat is voor ons museum niet anders dan voor andere musea. Het wordt heel spannend qua financiën. De afgelopen jaren zijn de musea cultureel ondernemer geworden, met meer eigen inkomsten en minder overheidssteun. Ook de zorg voor de collectie, het hoeden van kunstwerken die in de afgelopen eeuwen bijeen zijn gebracht, is van de economie afhankelijk en dat blijkt opeens risicovol.
Het goede nieuws: we merken ook opeens hoe belangrijk de kunstsector is voor de levendigheid, stadsbezoek aantrekkelijk maakt, het enthousiasme stimuleert om op pad te gaan. Hopelijk komt dat na de crisis de waardering voor de kunsten ten goede, van muziek tot beeldende kunst en theater.

Marina de Vries

Voor meer informatie: www.kranenburgh.nl met onder meer 3d-rondleidingen door het museum

Beelden
Hoofdbeeld: Charley Toorop, ‘Zus Boendermaker’, 1926, collectie Museum Kranenburgh (langdurige bruikleen van Stedelijk Museum Amsterdam)
Portret Mariette Dölle door E. Pot