Aanstaande zaterdag 19 juni is het precies 50 jaar geleden dat de buitententoonstelling ‘Sonsbeek buiten de perken’ live werd geopend op de Nederlandse televisie. Het kunstwerk Broken Circle/Spiral Hill van de Amerikaanse kunstenaar Robert Smithson (1938-1973) in Emmen werd in het kader van deze inmiddels legendarische tentoonstelling gerealiseerd. Om dit 50-jarig jubileum te vieren is het landschapskunstwerk, dat ligt op particulier terrein, vanaf 31 juli gedurende acht weekenden open voor publiek.

Broken Circle/Spiral Hill ligt in een voormalige zandafgraving bij Emmen en bestaat uit een landtong in het water en een naastgelegen kegelvormige heuvel met uitzicht op het groenblauwe water van de groeve. Broken Circle/Spiral Hill is het enige landschapskunstwerk dat Smithson buiten de Verenigde Staten realiseerde. Vanuit heel de wereld is er belangstelling om het werk te bezoeken.

Bijzondere openstelling ter ere van 50-jarig jubileum
In een achttal weekenden tussen 31 juli en 24 oktober 2021 stellen de Holt/Smithson Foundation (VS), Stichting Land Art Contemporary (NL) en Centrum Beeldende Kunst Emmen in nauwe afstemming met de terreineigenaren Broken Circle/Spiral Hill open voor publiek. Bij de openstelling is een audiotour ontwikkeld. Vanaf 19 juni zijn tijdsloten te reserveren via de website brokencircle.nl

Robert Smithson
Robert Smithson (1938-1973) was één van de belangrijkste naoorlogse Amerikaanse kunstenaars. In zijn korte artistieke carrière, die bruut werd beëindigd door een vliegtuigongeluk, speelde hij een cruciale rol binnen de voornaamste kunststromingen uit zijn tijd: conceptuele kunst, minimal art en land art. In zijn kunstwerken en teksten reflecteert hij op de relatie tussen mens en planeet, tussen ecologie en economie, onderwerpen die vandaag de dag nog actueler zijn dan in zijn tijd.

Aangetrokken door (post)industriële landschappen brak zijn werk met traditionele opvattingen over wat kunst zou kunnen zijn en waar het te zien was. Zo realiseerde hij in 1970 Spiral Jetty in het Great Salt Lake in Utah en in 1971 Broken Circle/Spiral Hill. De geologische en industriële geschiedenis van Zuidoost-Drenthe trok Smithson naar de afgelegen zandafgraving in Emmen. Daar realiseerde hij in het kader van ‘Sonsbeek buiten de Perken’ een kunstwerk dat 50 jaar later nog immer actueel is, urgente problemen van onze tijd verbeeldt en mensen over de hele wereld inspireert.

Toekomst
Meer dan 45 jaar lag Broken Circle/Spiral Hill in een actieve zandafgraving van de Zand- en Exploitatie Maatschappij van het familiebedrijf De Boer. Zij waren nauw betrokken bij de totstandkoming en het beheer van het kunstwerk. Tegenwoordig wordt er geen zand meer gewonnen en heeft de voormalige zandgroeve een nieuwe eigenaar waarmee afspraken zijn gemaakt over openstelling van Broken Circle/Spiral Hill in 2021. Het is nog onbekend welke bestemming het terrein in de toekomst krijgt.

Land Art Contemporary en Holt/Smithson Foundation hebben samen de ambitie om met de terreineigenaren en diverse Nederlandse partners te werken aan een duurzame toekomst voor Broken Circle/Spiral Hill, zodat het ook in de komende 50 jaar een inspiratiebron kan zijn voor toekomstige generaties.

Open Weekenden
De open weekenden van Robert Smithon’s Broken Circle/Spiral Hill vinden plaats op 31 juli & 1 augustus; 7 & 8 augustus; 14 & 15 augustus; 28 & 29 augustus; 4 & 5 september, 18 & 19 september, 2 & 3 oktober en 23 & 24 oktober 2021. Toegang is alleen mogelijk met een reservering en een ticket à 10,-. Bezoekers ontvangen bij hun ticket details over de locatie en downloadcode voor de audiotour.

Bron: Persbericht Land Art Contemporary
Beeld: Robert Smithson, Broken Circle/Spiral Hill, 1971, © Holt/Smithson Foundation, Licensed by VAGA at ARS, New York