Dit jaar wordt het kunstwerk ‘Broken Circle/Spiral Hill’ van de Amerikaanse kunstenaar Robert Smithson opengesteld voor publiek. Holt/Smithson Foundation (USA), Land Art Contemporary en CBK Emmen organiseren vier excursies met vier verschillende sprekers. ‘Broken Circle/Spiral Hill’ werd in 1971 in het kader van Sonsbeek Buiten de Perken aangelegd in een zandafgraving bij Emmen en is één van de belangrijkste Land Art werken ter wereld.

De eerste excursie vindt plaats op zaterdag 25 april 2020. Lisa Le Feuvre, directeur van de Holt/Smithson Foundation uit Santa Fe (USA) is de gastspreker. Holt/Smithson Foundation zet de creatieve en onderzoekende geest van de kunstenaars Nancy Holt (1938-2014) en Robert Smithson (1938-1973) voort. Beide kunstenaars ontwikkelden innovatieve manieren om onze relatie met de planeet te verkennen en de grenzen van de artistieke praktijk te verleggen. Le Feuvre zal Broken Circle/Spiral Hill relateren aan de bredere artistieke praktijk van Smithson.

Openstellingen ‘Broken Circle/Spiral Hill’
‘Broken Circle/Spiral Hill’ lag meer dan veertig jaar in een actieve zandafgraving van de zandexploitatiemaatschappij van fam. De Boer. Dit familiebedrijf was nauw betrokken bij de totstandkoming en het beheer van het kunstwerk. Vorig jaar is het afgraven van zand gestopt en kreeg de zandgroeve een nieuwe particuliere eigenaar. Deze bezint zich op een nieuwe toekomst voor het gebied. Het gebied is niet publiek toegankelijk. Met de eigenaar is afgesproken om dit jaar vier keer een excursie te organiseren. Bezoekers moeten zich van tevoren opgeven. Bij elke excursie vertelt een gastspreker vanuit zijn of haar invalshoek over Broken Circle/Spiral Hill.

Robert Smithson (1938-1973)
De Amerikaanse kunstenaar Robert Smithson maakte kunstwerken die de impact van de mens op de aarde verkenden. Aangetrokken door (post)industriële landschappen brak zijn werk met traditionele opvattingen over beeldende kunst en de manier waarop kunst werd getoond. ‘Broken Circle/Spiral Hill’ is het enige Land Art kunstwerk van Smithson buiten de Verenigde Staten.

Sonsbeek Buiten de Perken
Tijdens Sonsbeek Buiten de Perken in 1971 nodigde curator Wim Beeren Robert Smithson uit om een werk te maken in Nederland. Het jaar daarvoor realiseerde Smithson ‘Spiral Jetty’ in het Great Salt Lake in Utah. De geologische en industriële geschiedenis van de regio trok Smithson naar de actieve zandafgraving van de fam. De Boer bij Emmen.

Data excursies: 25 april, 4 juli, 5 september, 31 oktober 2020
Tijd: 14.00-17.00u
Reserveren verplicht via: cbk@emmen.nl
Kosten: € 10,-

Meer informatie over de excursies: www.landartcontemporary.nl.

Bron en beeld: Land Art Contemporary