Het Luther Museum Amsterdam, gevestigd in gebouw Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht, is geopend.

Het pand uit 1772 is genoemd naar de plaats waar Maarten Luther in 1517 zijn stellingen over de hervorming van de toenmalige kerk verkondigde. Dat leidde tot de Reformatie. Het pand is gebouwd als het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het speelde een grote rol bij de opvang van ouderen en wezen. Het is voor het eerst dat het open is voor een breed publiek.

Aan het einde van de 16eeeuw wordt in Amsterdam de Lutherse gemeente gesticht. In de zeventiende eeuw is ongeveer twintig procent van de bevolking Luthers en vele gebouwen herinneren hieraan, zoals de Oude Lutherse Kerk aan het Spui en de Ronde Lutherse Kerk aan het Singel. De Lutherse kerk en diaconie verzamelden in de loop der geschiedenis belangrijk erfgoed.

Het gebouw zelf – met de regentenkamers, de gang en de kerkzaal – is het belangrijkste collectiestuk. De erfgoed-collectie bestaat verder uit schilderijen zoals van Bartholemeus Breenbergh, zilver van onder andere Johannes Schiotling en authentieke meubelstukken.

Luther Museum Amsterdam laat het verhaal zien van een nieuwe start als kerkgemeenschap, met een eigen wijze van geloven en veel zorg voor elkaar tot op dag van vandaag.

Bron en beeld: Persbericht Luther Museum Amsterdam