Museum Arnhem ontvangt een schenking met sleutelwerken van de Arnhemse kunstenaar Ad Gerritsen (1940-2015). Gerritsen was een zeer productieve kunstenaar. Hij maakte schilderijen, tekeningen, keramiek en beeldhouwwerken. Sinds 1965 heeft Gerritsen een oeuvre opgebouwd waarmee hij een eigen en zeer herkenbare positie in de Nederlandse kunst heeft verworven. Een groot deel van zijn werk is door de jaren heen aangekocht door musea, particuliere verzamelaars en bedrijfscollecties. Gerritsen was een geliefd kunstenaar vanwege zijn eigenzinnige beeldtaal.

Nalatenschap Ad Gerritsen
Op verzoek van de erven heeft Stichting Plaatsmaken een selectie gemaakt uit de nalatenschap met als doel deze onder te brengen in diverse collecties. Aan Museum Arnhem als grootste verzamelaar werd een genereus aanbod gedaan. Met de schenking van twee grote schilderijen (EngelandLondon uit 2006 en familie F. uit 2011), en de gehele serie Dictators (gemengde techniek op papier, 2008) heeft Museum Arnhem nu de meest complete en uitgebreide collectie Ad Gerritsen in Nederland.

Meest complete collectie Ad Gerritsen
Met meer dan 120 werken biedt Museum Arnhem een goed inzicht in de ontwikkeling van zijn werk, zoals ook te zien was in zijn laatste solotentoonstelling Berichten van de spotvogel in 2015. Een van de vroegste schilderijen in de collectie is Grote afvoer grote aanvoer uit 1968 en verbeeldt figuren wier hoofden zijn vervormd tot buizen, slangen en gekke toeters. Het zijn symbolen waarmee Gerritsen ironische toespelingen maakte op de ‘werking’ van de consumptiemaatschappij. Toch ging het de kunstenaar nooit om de uitbeelding van algemene maatschappelijke verhoudingen. De normen, die de maatschappij als middelmaat, als maat heeft gesteld, interesseren me niet. Wat me wel interesseert is hoe je je opstelt tegenover het individu, aldus Gerritsen.

Hij richtte zich vanaf de jaren zeventig op menselijk gedrag, in het bijzonder op de uitersten van menselijk gedrag. Grensoverschrijdend gedrag staat niet buiten de maatschappij, maar maakt er deel van uit. Misdadigers, criminelen, terroristen: ze hebben hun eigen werkelijkheden, die de kunstenaar wilde laten zien. In elk werk stelde Gerritsen de zaak op scherp, overigens zonder zelf een oordeel te vellen. Wat is goed, wat is slecht? Maar vooral ook: Verschillen wij wel zoveel van ‘de ander’ als wij denken? Maatschappelijke conventies geven een zeer eenzijdig beeld van de werkelijkheid. Gerritsens oeuvre onderzoekt dit beeld en toont ons de beperkingen ervan. Ook uit de recente genereuze blijkt opnieuw Gerritsens fascinatie voor maatschappelijke thema’s.

In de recente aanwinst Engeland, London (afbeelding bovenaan) komt ons een groep mensen van diverse pluimage tegemoet. De groep maakt een geagiteerde indruk. Is het een demonstratie, of vluchten ze weg van iets? Gerritsen liet zich voor dit werk inspireren door een krantenfoto van een groep mensen die geëvacueerd wordt na de aanslag op de Londense metro in 2005. Het schilderij familie F. toont als een ‘gewoon’ familieportret; het blijkt een gezin te zijn dat in de Tweede Wereldoorlog joden aangaf. Het is niet zozeer de scheiding tussen goed en kwaad die Gerritsen fascineerde, als wel het feit dat we die scheiding met behulp van beelden denken te kunnen zien en te kunnen onderbouwen.

Openbaar onderdak
Naast de schenking aan Museum Arnhem verwierven Gemeentemuseum Den Haag, AKZO Nobel Art Foundation, Provincie Gelderland, Museum Zutphen en Twijnstra Gudde diverse kunstwerken van Ad Gerritsen. Gemeentemuseum Den Haag verwierf o. a het schilderij the Mockingbird uit 1996, de tekening Gymnastiek uit 2009, en enkele oudere werken zoals een van de Siciliaanse mummies en een werk uit de serie Reproductie van de soort. Naar aanleiding van de schenking kondigt het museum bovendien een tentoonstelling van Ad Gerritsen aan in het najaar van 2018. AKZO Nobel Art Foundation verwierf o.a. het grote werk Bonn, Petersburg, Kabul (2004) en een deel van de serie Gezichtseinder uit 2010 – kleine portretjes van jonge mensen met een opgeplakte mond die Gerritsen uit een tijdschrift knipte.

Bron: Persbericht Museum Arnhem
Beeld: Ad Gerritsen, Familie F, olieverf op doek, 2011. Collectie Museum Arnhem