Museum Beelden aan Zee heeft 20 sculpturen en 200 tekeningen van de Berlijnse beeldhouwer Waldemar Grzimek (1918 – 1984) ten geschenke ontvangen. De schenking is gedaan door de dochter die naast een aantal Duitse musea slechts één buitenlands museum heeft geselecteerd voor de verdeling van de artistieke nalatenschap van haar vader.

Waldemar Grzimek is een van de bekendste beeldhouwers van het naoorlogse Duitsland. In tal van Duitse steden staat zijn werk in het openbaar en als professor aan verschillende academies was hij de leermeester van enkele generaties beeldhouwers. Grzimek stamt uit een Silezische familie en werd geboren in Oost-Pruisen. In 1924 vestigde het gezin zich in Berlijn alwaar de jonge Grzimek in de Zoo zijn eerste dierplastieken boetseerde. Geschoold in de steenhouwerij, studeerde hij verder aan de Hochschule für Bildende Künste Berlin bij de beeldhouwer Wilhelm Gerstl. Inmiddels soldaat in de Kriegsmarine won Grzimek in 1942 de gouden medaille van de Prix de Rome waarop hij in Rome zijn studie mocht voortzetten. In 1946 werd hij docent aan een kunstopleiding in Halle, daarna in 1956 hoogleraar aan de Hochschule für Bildende Künste in Berlijn-Charlottenburg en de Kunsthochschule Berlin-Weissensee, vanaf 1968 gevolgd door een professoraat aan de Technische Universität in Darmstadt. Met collega’s als Gerhard Marcks en Gustave Seitz vormde Grzimek decennialang de voorhoede van de moderne, figuratieve Duitse beeldhouwkunst. In 1964 werd hij geselecteerd voor de Documenta III. Grzimek liet een omvangrijk oeuvre na van beeldhouwwerken, tekeningen en grafiek en publiceerde op het terrein van de moderne beeldhouwkunst. Meest bekend zijn Grzimek’s Heinrich Heine Denkmal in Berlijn (1953 – 1956), het herinneringsmonument voor het concentratiekamp Sachsenhausen (1960) en de sculpturale fontein Brunnen der Generationen die na zijn dood in het centrum van West-Berlijn (Wittenbergplatz) werd onthuld.

In samenwerking met het Gerhard-Marcks-Haus in Bremen zal museum Beelden aan Zee de Schenking Grzimek inventariseren en publiceren.

Bron: Persbericht Museum Beelden aan Zee
Beeld: Waldemar Grzimek, Artisten II, 1956