Museum Belvédère in Heerenveen-Oranjewoud is de winnaar van de eerste Agnes van den Brandeler-prijs voor middelgrote musea. Het museum ontvangt een bedrag van 50.000 euro, dat besteed zal worden aan een monografische tentoonstelling over het werk van de kunstenaar Olphaert den Otter (1955), die plaats zal vinden in het najaar van 2020.

Het projectvoorstel van Museum Belvédère over Den Otter is door de jury van de Agnes van den Brandeler-prijs verkozen uit een shortlist van drie musea: naast Museum Belvédère waren het Stedelijk Museum Schiedam en het Dordrechts Museum uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen. De jury, bestaande uit het bestuur van de Agnes van den Brandeler Stichting – Frank Bergevoet, Robert de Haas en Koeno Sluyterman Van Loo – en aangevuld door kunstcritica Lucette ter Borg, is unaniem in haar oordeel dat de tentoonstelling met kunstenaar Olphaert den Otter een prachtige opmaat is voor de traditie die de Agnes van den Brandeler Stichting met deze jaarlijkse prijs voor middelgrote musea wil vestigen.

Het tentoonstellingsplan van Den Otter, een uitnemende en naar de mening van de jury nog te zeer onderschatte kunstenaar, zit inhoudelijk, organisatorisch en financieel zeer goed in elkaar. De ambitie van Museum Belvédère en de kunstenaar om naast de tentoonstelling ook een serieuze publicatie te maken én een symposium te organiseren over landschappen en de ‘wondweefsels’ die de mens daar in de loop der eeuwen in aanlegt, apprecieert de jury zeer. Han Steenbruggen, directeur van het museum: ‘Museum Belvédère is buitengewoon verguld met de toekenning. Voor musea als het onze is het vaak niet eenvoudig ambitieuze projecten adequaat over het voetlicht te brengen. De Agnes van den Brandeler Stichting stelt ons nu in staat een uiterst relevant oeuvre van een levende Nederlandse kunstenaar de volle aandacht te geven die het verdient.’

Over de prijs
De Agnes van den Brandeler-prijs is een nieuwe, dit jaar ingestelde, jaarlijkse prijs voor middelgrote musea. Aan de prijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden, bedoeld voor een project waarin een kunstenaar (geboren voor 1978) die ten onrechte weinig aandacht heeft gehad uitgebreid wordt belicht. De prijs is eveneens bedoeld om middelgrote musea financieel een extra steun in de rug te geven en een alternatief te bieden voor blockbusters.

Bron: persbericht Museum Belvédère
Beeld: Olphaert den Otter, ‘Wolfskers’, eitempera op doek, 122 x 210 cm, 2003