Van onze redactie – Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam gaat naar alle waarschijnlijkheid vanaf 14 januari 2019 in fases dicht. Vanaf juni 2019 is het hele museum zeven jaar gesloten vanwege een grootscheepse renovatie- en vernieuwingsoperatie. De heropening is voorzien voor 2026.

Renovatie van de monumentale panden is dringend noodzakelijk vanwege asbestsanering en achterstallig onderhoud. Het college van B en W wil de noodzakelijke aanpak aangrijpen om te zorgen voor een ‘energietransitie’ en voor een ambitieuze herprofilering om het museum voor te bereiden op de toekomst. Daarbij worden de monumentale gebouwen radicaal herzien. Het idee is om de entree weer naar de straatkant te verplaatsen, om de zogenaamde Bodonzaal opnieuw van daglicht te voorzien, de binnenplaats te overkoepelen en een betere, opener verbinding te maken met de achterliggende tuin en het Museumpark. De totale operatie kost 223,5 miljoen euro, waarvan 55 miljoen euro de ambitieuze herprofilering betreft. Hoewel de financiering nog niet rond is, heeft het college van B en W Rotterdam bij monde van cultuurwethouder Said Kasmi er alle vertrouwen in dat het benodigde budget bij elkaar wordt gebracht. Begin december moet de gemeenteraad zich nog buigen over dit ambitieuze scenario.

Het museum spreekt zelf liever niet over een ‘sluiting’. Het blijft onder de noemer ‘transit’ de collectie tonen in een dependance in Zuid (open vanaf 2020), bij andere musea in Rotterdam en in het buitenland. Het in aanbouw zijnde depotgebouw, naast Museum Boijmans Van Beuningen, gaat naar verwachting in 2020 open.

Beeld: persbericht Museum Boijmans Van Beuningen