Middels een crowdfundingscampagne heeft Museum Volkenkunde in Leiden in een periode van 6 weken via het platform Voordekunst maar liefst €33.000,- opgehaald voor de restauratie van het Japanse topstuk van Keiga. Het achtslags kamerscherm werd ontdekt na zo’n 100 jaar in privébezit geweest te zijn, en vorig jaar aangekocht door Museum Volkenkunde. Na restauratie is het kamerscherm naar verwachting in 2021 te zien in de vaste opstelling van het museum.
 
Maar liefst 249 donaties zorgden ervoor dat de oorspronkelijke doelstelling van €25.000,- ruimschoots werd overschreden. Vele donateurs gaven gehoor aan de oproep om te doneren en daarmee blijk aan het belang om dit topstuk in volle glorie hersteld te willen zien.

Topstuk
Het kamerscherm getiteld ‘Uitzicht op Deshima in de baai van Nagasaki’ is rond 1836 gemaakt. Eeuwenlang was Deshima de enige Europese handelspost in Japan. Behalve de Nederlanders hadden alleen Chinese handelaren directe toegang tot Japan. De grote historische betekenis van dit kamerscherm en de plaats die het werk inneemt in de collectie maken het één van de meest waardevolle objecten van het museum.

Restauratie
In de ruim 180 jaar dat het scherm bestaat, heeft het niet het onderhoud gehad dat voor dit soort Japanse objecten nodig is. Het raamwerk waarop het werk is bevestigd, de verschillende lagen van papier en zijde: zij zijn allemaal toe aan onderhoud of moeten zelfs vervangen worden. Hiervoor is specifieke expertise nodig, evenals een keur aan bijzondere Japanse materialen. Binnenkort assisteert een specialist uit Kyoto het team in Nederland, waarbij men werkt aan cruciale stappen in het restauratieproces. Na restauratie zal het kamerscherm te zien zijn in de vaste opstelling van Museum Volkenkunde (2021).

Bron: Persbericht Museum Volkenkunde
Beeld: Deshima, zoals gelegen op het kamerscherm van Kawahara Keiga, ca. 1836