In Keulen dook onlangs een nieuw schilderij van Michaelina Wautier (1604-1689), de leading lady van de barok, op. In het veilinghuis Van Ham zou het werk ‘Elk zijn meug’ onder de hamer gaan als een werk van Jacob Van Oost, maar na onderzoek door prof. Katlijne Van der Stighelen bleek het om een genretafereel van Michaelina te gaan. Het pas ontdekte werk toont opnieuw het ongeziene talent van de zeventiende-eeuwse mysterieuze kunstenares. ‘Elk zijn meug’ werd op 17 mei 2018 aangekocht door the Phoebus Foundation en wordt op 18 juni toegevoegd aan de tentoonstelling van Michaelina Wautier in het MAS.

De expositie ‘Michaelina, de leading lady van de barok’ kadert in het festivaljaar ‘Antwerpen barok. Rubens Inspireert.’ en is tot en met 2 september te zien in het MAS in Antwerpen.

Lees ook het artikel over Michaelina in Museumtijdschrift 4-2018

Bron en beeld: Persbericht MAS