Het oude Hegius-Gymnasium aan de Nieuwe markt te Deventer wordt herbestemd tot het EICAS-museum (European Institute for Contemporary Art en Science) en op de hoogste etages komen appartementen en penthouses. De architect Hans van Heeswijk is verantwoordelijk voor de transformatie. De opening van het museum staat gepland medio 2020.

Doelstelling EICAS-museum
Er is een aangetoonde noodzaak voor kunst en wetenschap om samen, als gelijke partners, de toekomst van de mensheid vorm en zin te geven. De rol van de kunstenaar als collega van de wetenschapper (en vice versa), de kunstenaar als katalysator van de wetenschappen en de onderzoekende kunstenaar bevinden zich momenteel in de aandacht van het academische discours. EICAS wordt dé plek voor onderzoek, leren en creatie. Een transhistorische aanpak met de ZERO collectie als uitgangspunt zal internationaal kunstenaars en wetenschappers inspireren om binnen de activiteiten van het museum samen te werken en in gesprek te gaan met de bezoekers van het museum, de inwoners van de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen en bezoekers uit binnen- en buitenland. Naast het organiseren van exposities gaat EICAS zich ook inzetten voor moderne dans, mode, literatuur, concerten van hedendaagse muziek, performance en toneelvoorstellingen

Collectie
EICAS zal een vaste verzameling van Zero kunst tonen. De essentie van ZERO was om te reduceren, te concentreren en artistieke vormen te innoveren. Het illustreert de optimistische, experimentele en innovatiegerichte houding die het fundament vormde van de artistieke praktijk van Zero en sluit aan bij de visie en missie van EICAS. Zero was een plaatselijke beweging en tegelijkertijd internationaal verbonden.

Financieel
EICAS is een privaat initiatief en ontvangt vooralsnog geen rijks-, provinciale- en gemeentelijke subsidies. Zowel in de fase van de totstandkoming van EICAS als daarna is EICAS uitsluitend aangewezen op eigen inkomsten uit activiteiten, schenkingen en legaten. Het creëren van een financieel draagvlak voor oprichting en exploitatie van het museum vereist continue aandacht van het bestuur.

EICAS zoekt contact met founders. EICAS-founders zijn enthousiaste kunstliefhebbers (vermogende particulieren, industriëlen, ondernemers) die speciaal de hedendaagse beeldende kunst een warm hart toedragen. Ze beseffen dat een voorspoedige internationale toekomst van EICAS mede in hun handen ligt en ze willen daar een stevige financiële basis voor leggen. Men is dan mede-initiatiefnemer van EICAS.

EICAS is een Culturele ANBI

Bestuur:
Dr. ir. Huub Thomas. voorzitter
Mr. Koos Hoogland, secretaris
Esther Bos, penningmeester

Raad van Advies
Carla Delfos, oprichter/oud directeur European League of Institutes of the Arts ELIA; Portefeuille: Europese samenwerking / wetenschap / onderzoek
Anneke Oele. oud-directeur Kunst RAI; Portefeuille: kunsthistorie
Melanie Post van Ophem, oud voorzitter Culturele Raad Rotterdam; Portefeuille: algemeen
Tijs Visser, oprichter/oud directeur ZERO-verein Düsseldorf; Portefeuille: kunsthistorie
Diana Wind, oud-directeur Stedelijk Museum Schiedam; Portefeuille: kunsthistorie / museale organisatie

Zie www.eicas.nl voor meer informatie.

 

 

Bron: persbericht EICAS
Beeld: Logo EICAS