Vanaf vrijdag 23 november is in het Nationaal Militair Museum (NMM) het pistool van Arthur Seyss-Inquart te zien. Seyss-Inquart was de hoogste vertegenwoordiger in Nederland van de Duitse bezetter. Zijn persoonlijke eigendommen zijn van groot historisch belang. Het pistool is aangeboden door het Bevrijdingsmuseum Zeeland die het onlangs in bezit kreeg.

Herkomst
Het pistool van Seyss-Inquart is bij zijn arrestatie op 7 mei 1945 in de omgeving van Hamburg in beslag genomen. Eén van de aanwezigen was een 27-jarige tolk uit Nederland. Deze tolk studeerde tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de TH Delft. Na enige tijd werd hij wegens studentenverzet opgepakt. In september 1944 sloot hij zich aan als tolk bij de Royal Welsh Fusiliers. Hij moest een Engelse achternaam aannemen omdat een Nederlander officieel niet in het Engelse leger mocht dienen.

Het wapen
De tolk kreeg het wapen van Seyss-Inquart mee als souvenir, omdat hij uit Nederland kwam en Seyss-Inquart tenslotte rijkscommissaris voor bezet Nederland was. Tot aan zijn overlijden bewaarde hij het wapen thuis, waarna het bij één van zijn kinderen terecht kwam. Zij besloten het wapen te schenken aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland die besloot het object over te dragen aan het NMM. Het NMM toont o.a. de uniformen van Seyss-Inquart.

Nationaal Militair Museum
Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en exposities.

Bron: persbericht Nationaal Militair Museum
Beeld: het pistool van Seyss-Inquart. © Bevrijdingsmuseum Zeeland