De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de bezoekgegevens van één Museumkaarthouder overgedragen moeten worden aan de Belastingdienst. De rechter heeft uitspraak gedaan over de privacy van Museumkaarthouders, naar aanleiding van het kort geding op 1 november 2018. De Belastingdienst heeft via de rechter de bezoekgegevens van één kaarthouder alsnog afgedwongen. Het belang van een goede belastingheffing weegt in dit geval zwaarder dan het privé houden van de gegevens, oordeelt de rechtbank Amsterdam. De privacy van alle kaarthouders is en blijft voor de Museumvereniging, uitgever de Museumkaart, een principezaak. Desalniettemin zal de Museumvereniging gevolg geven aan de uitspraak van de rechter. De inhoudelijke argumentatie van de rechter zal de Museumvereniging grondig bestuderen om eventuele vervolgstappen voor te bereiden.

De privacy van Museumkaarthouders moet volledig gegarandeerd zijn en blijven. Daarom weigerde de Museumvereniging, uitgever van de Museumkaart, gegevens over een kaarthouder af te staan aan de Belastingdienst, die hen daarom meermalen heeft verzocht. “Onze vrijetijdsbesteding dient veilig en vrij te zijn en te blijven” aldus Mirjam Moll, waarnemend directeur Museumvereniging. De Belastingdienst heeft nu via de rechter die gegevens alsnog afgedwongen. Op 1 november diende hierover een kort geding bij de Rechtbank Amsterdam. De Staat stelde dat de informatie wel van belang kan zijn voor de Belastingdienst. De betreffende kaarthouder zou namelijk hebben beweerd in het buitenland te wonen. De Belastingdienst vermoedt dat deze persoon in Nederland woont en dus belasting moet betalen.

De Museumvereniging heeft grote en principiële bezwaren tegen het delen van bezoekgegevens met derden, ook met de Belastingdienst. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties, waarbij bijvoorbeeld de nationale veiligheid in het geding is, kan er een overstijgend gerechtvaardigd belang zijn. Dat is bij dit verzoek van de Belastingdienst naar de diepe overtuiging van de Museumvereniging in het geheel niet het geval. Daarnaast is er een heel praktische reden om de gegevens niet te delen: het gebruik van de kaart geeft geen enkele zekerheid over de eigenaar van de kaart. De rechter ging daar niet in mee en oordeelde dat de gegevens over museumbezoeken wel degelijk iets kunnen zeggen over de woonplaats van de kaarthouder.

Lees ook het nieuwsbericht van twee weken geleden.

Bron en beeld: persbericht Museumvereniging