NIEUWS | Een kwart van de bij de Museumvereniging aangesloten musea (ruim 400) gaat het einde van het jaar waarschijnlijk niet halen als gevolg van de Coronacrisis. Het gaat dan met name om de middelgrote en kleinere, bijna altijd gemeentelijke musea die het al jaren mede door de decentralisatie naar gemeenten moeilijk hebben. Dat zegt directeur van de Museumvereniging Mirjam Moll op de websites van de Museumvereniging en en NRC Handelsblad. Moll: “Wat wij nu vragen is dat de huren van musea niet worden opgeschort, maar kwijtgescholden. Niet voor drie maanden, maar voor een half jaar. En niet alleen bij de rijksmusea maar bij alle musea.”

Bron en beeld: website Museumvereniging