Afgelopen weken werd er getwijfeld aan de authenticiteit van de Russische kunstwerken van de Stichting Dieleghem die in het MSK Gent hangen. De Vlaamse Gemeenschap, Stad Gent en MSK besloten daarom om een expertcommissie aan te stellen die de authenticiteit van deze werken moet onderzoeken. Aangezien de expertcommissie binnenkort aan haar opdracht begint, werden de werken tijdens de sluitingsdag van het museum uit de zaal verwijderd zodat het onderzoek vlot en in alle sereniteit kan verlopen.

Het MSK Gent toont kunst van de middeleeuwen tot vandaag en is een expertisecentrum van negentiende- en twintigste-eeuwse kunst. De 24 werken van de Russische avant-garde dateren uit diezelfde periode en werden opgesteld in de collectiepresentatie die meer dan 600 kunstwerken toont. Zij betekenen een kleine integratie van een deel van een privécollectie binnen de volledige herinstallatie van de museale collectie.

De privécollectie kwam volop in de belangstelling toen op 15 januari  een open brief werd gepubliceerd, ondertekend door tien zelfstandige buitenlandse kunstverhandelaars en experten, met twijfels over de echtheid van de Russische werken. Vooraleer de bruikleen werd afgesloten voerde het MSK een uitgebreide dialoog met de Stichting en kreeg het een diepgaande inzage in de herkomst van de werken.  Ook de mening van enkele internationale kunsthistorici-experts werd gevraagd. De Stichting Dieleghem heeft het museum ook twee certificaten voorgelegd van technische analyses uitgevoerd in Frankrijk. Die bevestigden de echtheid van twee tentoongestelde kunstwerken. Maar aangezien de discussie omtrent de echtheid van de collectie van Toporovski grote proporties aannam, leek het  de minister van Cultuur, Sven Gatz, schepen van Cultuur van de stad Gent, Annelies Storms, en directeur van het MSK, Catherine de Zegher het raadzaam snel voor klaarheid te zorgen en een expertcommissie op te richten. De eigenaars van de werken, Igor en Olga Toporovski van de Dieleghem Stichting gaan akkoord met extra onderzoeken.

Deze expertcommissie zal zo snel mogelijk worden aangesteld en zal dan ook meteen het werk kunnen aanvatten.  Catherine de Zegher “Daarom werd beslist om vanaf maandag 29 januari de avant-garde werken uit de tentoonstellingszalen van het MSK te halen met het oog op een sereen onderzoek. We willen de commissie onbeperkt toegang bieden tot alle werken en zullen ze in functie daarvan ter beschikking houden in het depot van het museum. Ze worden vervangen door werken uit de vaste collectie.”

Bron: Persbericht MSK Gent
Beeld: Kandinsky Vassily, Composition 1.