Stedelijk Museum Alkmaar is erin geslaagd het grootste schilderij van de zeventiende-eeuwse Alkmaarse meester Emanuel de Witte te verwerven: het indrukwekkende ‘Interieur van een gefantaseerde katholieke kerk’ uit ca. 1670-80. Het is de meest ambitieuze aankoop in de geschiedenis van het museum.

De Vereniging Rembrandt heeft, mede vanwege het belang van dit werk voor de Collectie Nederland, de helft van de vraagprijs toegezegd en het Mondriaan Fonds heeft een aanvullende subsidie gegeven. Dankzij bijdragen van particulieren en bedrijven uit de regio heeft het museum met een crowdfundingsactie het laatste deel (een streefbedrag van 25.000 euro) bijeen gekregen.
Directeur Patrick van Mil: “Dit is een geweldige aanwinst voor Stedelijk Museum Alkmaar. Iedereen die voor dit schilderij staat, wordt betoverd door de verhalen en de geweldige licht- en ruimtewerking die De Witte in dit werk heeft gecreëerd. Het idee dat we huidige en toekomstige generaties bezoekers voor altijd kunnen laten zien wat een prachtig werk deze belangrijke zeventiende-eeuwse Alkmaarse kunstenaar heeft voortgebracht, vervult ons met trots.”
Tot en met 24 januari 2022 is de aanwinst te zien in een speciaal daarvoor ingerichte zaal in Stedelijk Museum Alkmaar. Daarna zal het werk een plek krijgen in de permanente presentatie van het museum.

Meester van het licht
Emanuel de Witte (ca. 1616-ca. 1691) werd geboren in Alkmaar, waar zijn vader Pieter de Witte hoofd van de Franse school was. Na verblijven in Rotterdam en Delft verhuisde Emanuel naar Amsterdam. Hij maakte naam met zijn fenomenale vaardigheid in de weergave van licht – zonlicht dat gefilterd wordt door gebrandschilderd glas, dat in lange banen op een kerkvloer valt, dat warmgele vlekken maakt op zuilen en banken. Zijn talent blijkt uit de vele kerkinterieurs die van hem zijn overgeleverd, maar ook uit enkele huiselijke interieurs en voorstellingen van marktkramen in de open lucht.

Bron: persbericht Stedelijk Museum Alkmaar
Hoofdbeeld: Emanuel de Witte, ‘Interieur van een gefantaseerde katholieke kerk’, ca. 1670-80