Drie jaar geleden hoefde het niet, volgens de Restitutiecommissie. Nu moet het wel: het Stedelijk Museum zal het schilderij ‘Bild mit Häusern’ (1909) van Wassily Kandinsky teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse eigenaren. Die zouden het in de Tweede Wereldoorlog onder druk van de Duitsers hebben verkocht.

De gemeente heeft dit volgens Het Parool afgelopen donderdag bekendgemaakt in de zogenoemde raadsbrief. “Vanwege het grote tijdsverloop en het belang van herstel van onrecht zullen we het werk retourneren zonder nieuwe tussenkomst van de Restitutiecommissie. Als stad hebben we een geschiedenis en daarmee een grote verantwoordelijkheid hoe om te gaan met het onrecht en het onherstelbare leed dat de Joodse bevolking is aangedaan in de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Amsterdam heeft de morele plicht om hiernaar te handelen. Het college staat voor een rechtvaardig en duidelijk restitutiebeleid, dat in de kern zo veel mogelijk teruggaven van kunst aan de rechtmatige eigenaren of de erven van de eigenaren mogelijk maakt,” aldus de gemeente.

Herstel van onrecht
Het Stedelijk kocht het schilderij op 9 oktober 1940 op de veiling van Frederik Muller & Co. in Amsterdam. Erfgenamen van eerdere eigenaren van het werk hebben een aantal jaar geleden aanspraak gemaakt op restitutie van het schilderij. Eind 2013 hebben de Gemeente Amsterdam, het Stedelijk Museum Amsterdam en de erfgenamen, vertegenwoordigd door hun advocaat, de Restitutiecommissie gevraagd een bindend advies uit te brengen over dit werk. Die adviseerde in 2018 dat de gemeente Amsterdam niet gehouden is tot teruggave van dit schilderij aan de verzoekers.
Dat de gemeente nu wel overgaat tot teruggave en eerder niet, heeft te maken met het feit dat nu ‘het herstel van onrecht voor slachtoffers’ centraal staat, waar het in 2018 nog ging om een belangenafweging tussen de erfgenamen en de gemeente.

Tot de overdracht is ‘Bild mit Häusern’ van Kandinsky te zien in de vaste collectie-opstelling van het Stedelijk Museum Amsterdam.

Bron: Het Parool en een eerder persbericht van het Stedelijk Museum Amsterdam
Beeld: Wassily Kandinsky, ‘Bild mit Häusern’, 1909, collectie Stedelijk Museum Amsterdam, c/o Pictoright Amsterdam