Vanwege zijn 40-jarig bestaan heeft BK-informatie, het vakblad voor beeldend kunstenaars, onlangs een website gelanceerd met 100 sleutelwerken van kunst in de openbare ruimte vanaf 1945 tot heden: www.sleutelwerken.nl. De 100 kunstwerken staan verspreid door het hele land, sommige behoren tot ons collectief geheugen en andere keuzes zijn verrassend te noemen. De lijst kan worden aangevuld met eigen tips.

Kunst in de openbare ruimte
In 75 jaar heeft Nederland een belangrijke kunstgeschiedenis opgeleverd, namelijk die van kunst in de openbare ruimte. De omvang en ontwikkelingen erbinnen zijn wereldwijd uniek. Om dit zichtbaar te maken toont BK-informatie 100 sleutelwerken uit de omvangrijke en diverse collectie naoorlogse kunstwerken die Nederland rijk is. Met dit overzicht starten we een discussie, over de huidige staat van kunst in de openbare ruimte en over de toekomst en de kansen voor deze discipline.

Sleutelwerken
Sleutelwerken zijn kunstwerken die artistiek, historisch, ruimtelijk of maatschappelijk van belang zijn of zijn geweest. Sleutelwerken zijn vertegenwoordigers van een tijdgeest; dat wil zeggen dat ze typerend zijn voor een bepaalde periode in de geschiedenis van kunst in de openbare ruimte. Of ze hebben bijgedragen aan de bewustwording rond een onderwerp en zijn opgenomen in wat we noemen; het collectief geheugen. Veel sleutelwerken veroorzaakten controverse, ze kennen duidelijke voor- en tegenstanders.

Geschiedenis
Het zal geen verrassing zijn dat net na de oorlog veel monumenten ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog een plaats kregen in de openbare ruimte. Tijdens de wederopbouw kwam er veel aandacht voor kunst en stadsverfraaiing. Er was een enorme hoeveelheid openbare ruimte die gevuld moest worden. In de jaren 60-70 zijn de kunstwerken verweven met de omgeving en veelal in eenheid met de architectuur ontworpen.Deze periode werd opgevolgd door kunst waarbij sociale en politieke onderwerpen werden aangepakt en de samenleving, of een bepaalde groep mensen wordt erbij betrokken en zo onderdeel van de uitvoering. Ook raakten kunstwerken los van hun plaats. Er kwamen kunstwerken die zich meer richtten op gebruikers en bewoners dan op de plek waar ze werden uitgevoerd. Kunst heeft het vermogen om het ongewone in het gewone te laten zien en de vanzelfsprekendheid te doen kantelen.

Bron: persbericht BK-informatie
Beeld: Jaume Plensa: ‘Love’, 2018, Leeuwarden, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad (foto: Bouwe Brouwer)