Den Bosch, 17 november 2021

Het Noordbrabants Museum en de JK Art Foundation hebben overeenstemming bereikt over een doorlopende bruikleen van een zorgvuldig opgebouwde kunstcollectie, bestaande uit circa 550 werken daterend van 1500 tot heden. Het betreft een verzameling met topstukken van onder anderen Brueghel, Rubens, Mondriaan, Brancusi, Van Dongen, Picasso, Magritte, Delaunay, Fontana, Dalí, Modigliani, Lewitt, Dumas, Kapoor, Tuymans en Eliasson.

Hiermee krijgt het museum op termijn de beschikking over een omvangrijke kunstcollectie van internationale allure en kan het zijn positie als toonaangevende culturele instelling verder versterken. De verzameling van de JK Art Foundation geldt als een van de belangrijkste particuliere kunstcollecties van Nederland. ‘Een droom die uitkomt!’, zo omschrijft museumdirecteur Charles de Mooij de toezegging van de JK Art Foundation om haar gehele collectie op termijn over te dragen aan Het Noordbrabants Museum. Het Noordbrabants Museum werkt al vele jaren samen met de JK Art Foundation. Sinds 2010 exposeert het museum met regelmaat werken uit deze particuliere collectie, zowel ten behoeve van tentoonstellingen als voor collectiepresentaties. De verwerving van deze collectie biedt Het Noordbrabants Museum de mogelijkheid om in de toekomst nog aantrekkelijker te programmeren.

JK Art Foundation
Wim Pijbes, oud-directeur van het Rijksmuseum, omschrijft de verzameling die in ruim 30 jaar is bijeengebracht door een Brabantse kunstverzamelaar als ‘een prachtige collectie die in Nederland zijn gelijke niet kent’. Hij vervolgt: ‘De collectie van de JK Art Foundation is breed, verrassend en kwalitatief hoogwaardig. Verschillende stukken zouden in de topmusea van de wereld niet misstaan. De collectie zal dan ook een breed publiek aanspreken.’
De verzameling van de JK Art Foundation bevat kunstwerken uit de 16de en 17de eeuw, afkomstig uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Hieronder bevinden zich schilderijen van Jan Brueghel de Oude, Adriaen Coorte, Dirck van Delen, Jan van Goyen, Peter Paul Rubens en Michel Sittow. Daarnaast telt de verzameling veel werken uit de eerste helft van de 20ste eeuw: Giacomo Balla, Constantin Brancusi, Salvador Dalí, Robert Delaunay, Sonia Delaunay-Terk, Kees van Dongen, James Ensor, Bart van der Leck, Tamara de Lempicka, René Magritte, Amedeo Modigliani, Piet Mondriaan, Constant Permeke, Pablo Picasso en vele andere moderne kunstenaars. Ook hedendaagse kunstenaars zijn uitstekend vertegenwoordigd: Josef Albers, Armando, Joseph Cornell, René Daniëls, Marlene Dumas, Olafur Eliasson, Lucio Fontana, Anish Kapoor, Yayoi Kusama, Sol LeWitt, Luc Tuymans etcetera.

Binnenkort te zien: De ontdekking van het heden
Een selectie van 100 topwerken uit de verzameling van de JK Art Foundation is van 18 december tot en met 26 februari 2022 te zien in Het Noordbrabants Museum in de tentoonstelling De ontdekking van het heden. In deze expositie in samenwerking met Singer Museum in Laren zijn vrijwel alle grote Europese stromingen uit de 20ste en 21ste eeuw vertegenwoordigd.

Meerwaarde van de collectie voor het museum
De collectie van het museum vormt een afspiegeling van de kunst, geschiedenis en cultuur van Brabant en de Zuidelijke Nederlanden. Het tentoonstellingsbeleid kreeg de afgelopen jaren een steeds internationaler karakter, met extra aandacht voor de kunst van het aangrenzende en in cultureel opzicht zo verwante België. De collectie van de JK Art Foundation is in dit opzicht van grote meerwaarde. De werken uit deze collectie verhogen niet alleen de kwaliteit van de museumcollectie, zij bieden ook de zozeer gewenste extra nationale en internationale context. Verwerving van deze particuliere kunstverzameling vormt voor Het Noordbrabants Museum een kwaliteitsimpuls van onschatbare waarde. De directie, medewerkers en raad van toezicht zijn de JK Art Foundation dan ook bijzonder erkentelijk voor het getoonde vertrouwen.

Bron: Persbericht Het Noordbrabants Museum
Beeld: Pablo Picasso, ‘Tête de Pierrot (Hoofd van Pierrot)’, 1926, JK Art Foundation (foto: Peter Cox)