Het aanbod tentoonstellingen is al jaren enorm en kunstwerken wisselen elkaar vaak in snel tempo af op zaal. Maar wat speelt er zich af naast de actualiteit, in de collectie-opstellingen en depots van de Nederlandse musea? Wat zijn de topstukken die het eveneens verdienen om in de schijnwerpers te staan? Deze week vertelt Eveline Holsappel, conservator Erfgoed bij het Fries Museum in Leeuwarden, over deze zilveren lampetkan met voorstellingen uit Ovidius’ Metamorfosen.

“In onze collectiepresentatie Ferhaal fan Fryslân bevindt zich een rijkversierde zilveren lampetkan. De kan, gemaakt in 1671 door de Leeuwarder zilversmid Rintje Jans, toont de grote welvaart in Friesland in deze periode. Opdrachtgever van de lampetkan met bijpassende schotel was Anna van Eysinga. Zij woonde op de Heringastate in Marsum. Het huis kwam na haar overlijden in bezit van dr. Henricus Popta en werd omgedoopt tot Poptaslot. De kan bleef samen met de bijpassende schotel, twee kandelaren, een kaarsensnuiter en een kleinere schotel op het slot en werd bekend als de Poptaschat.

Wat ik zo mooi vind aan de kan is dat je niet uitgekeken raakt. Het gehele oppervlak is bedekt met diverse afbeeldingen en zelfs het oor heeft de vorm van een kronkelende dolfijn gekregen. De afbeeldingen zijn scenes uit het boek ‘Metamorfosen’ van de Romeinse dichter Ovidius. Op de buik van de kan is de godin Juno te zien. Zij komt in een met pauwen getrokken wagen aan bij de zeegoden Oceanus en Tethys. Grote zilveren pronkstukken waren niet alleen een uiting van rijkdom. De gekozen voorstellingen boden de eigenaar een kans om zijn of haar geleerdheid en belangstelling voor de klassieken te tonen. Met deze kan zal Anna van Eysinga zeker indruk hebben gemaakt op haar gasten.”

Fries Museum, Wilhelminaplein 92, Leeuwarden, MK geldig, www.friesmuseum.nl

Hoofdbeeld: Rintje Jans, Lampetkan, Leeuwarden, 1671, Fries Museum Leeuwarden, bruikleen Voogden dr. H. Popta Gasthuis, Marsum