Het aanbod tentoonstellingen is al jaren enorm en kunstwerken wisselen elkaar vaak in snel tempo af op zaal. Maar wat speelt er zich af naast de actualiteit, in de collectie-opstellingen en depots van de Nederlandse musea? Wat zijn de topstukken die het eveneens verdienen om in de schijnwerpers te staan? Deze week vertelt Erik Geleijns, conservator bij Huis van het boek in Den Haag, over de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant ofwel de ‘Nachtwacht onder de middeleeuwse handschriften’. 

Het absolute topstuk van Huis van het boek is een handschrift van de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Het boek bevat Maerlants bewerking in verzen van de twaalfde-eeuwse ‘Historia scholastica’ en ‘Die wrake van Jerusalem’, een berijmde versie van ‘De bello judaico’ van Flavius Josephus. Vóór dat laatste werk zit in het handschrift een bladgrote miniatuur van het beleg van Jeruzalem door de Romeinen in 70 na Chr. In de bomvolle afbeelding worden verschillende elementen uit het beleg weergegeven. 

Bijzonder aan de afbeelding is dat ze ondertekend is door de maker. In parafrase staat er: ‘In het jaar 1332 verluchtte Michiel van der Borch mij. Bid dat God zich over hem ontferme’. Van der Borchs miniatuur is het oudste gedateerde werk van een kunstenaar uit wat later Nederland zou heten. Niet voor niets is het boek wel de ‘Nachtwacht onder de middeleeuwse handschriften’ genoemd.

Huis van het boek, Prinsessegracht 30, Den Haag, MK geldig, www.huisvanhetboek.nl

Beeld: Jacob van Maerlant, Rijmbijbel, 1271-1332 [10 B 21, 152v]