Het aanbod tentoonstellingen is al jaren enorm en kunstwerken wisselen elkaar vaak in snel tempo af op zaal. Maar wat speelt er zich af naast de actualiteit, in de collectie-opstellingen en depots van de Nederlandse musea? Wat zijn de topstukken die het eveneens verdienen om in de schijnwerpers te staan? Deze week vertelt Alida Ambachtsheer, directeur van Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam, over de unieke vrouw Trijntje uit de middensteentijd.

“Een van de bijzondere objecten in ons museum is Trijntje, een wassenbeeld waar ik een passie voor heb gekregen. Voor de aanleg van de Betuweroute, de goederenlijn Maasvlakte-Duitsland, waren er iets westelijk van het museum archeologische opgravingen. Dat resulteerde in uniek vondstmateriaal, zoals een compleet skelet van een vrouw die hier 7500 jaar terug leefde. Daarmee werd de vroegste geschiedenis van Nederland herschreven. Ze had met haar gezin geleefd op een donk, een rivierduin, die was achtergebleven na de laatste ijstijd.
Alle vondsten gingen naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Van Trijntje, zoals de vrouw naar de ter plaatse aangelegde spoorweg was genoemd, werd een wassenbeeld gemaakt zoals ze in het graf was aangetroffen. Het beeld was bestemd voor een tentoonstelling in Leiden. Na afloop van de expositie hebben wij Trijntje weer naar huis gehaald. En vorig jaar werd deze vrouw het begin van de nieuwe Canon van Nederland. Daar ben ik bijzonder trots op.”   

Museum De Koperen Knop, Binnendam 6, Hardinxveld-Giessendam, MK geldig, www.koperenknop.nl