Het tentoonstellingsaanbod is en blijft groot, kunstwerken wisselen elkaar vaak in snel tempo af op zaal. Maar wat speelt zich af naast de actualiteit? Wat zijn de topstukken die het eveneens verdienen om in de schijnwerpers te staan? De komende periode geven wij elke maandag het woord aan een museumconservator, deze keer Albert Boersma van Museum Flehite in Amersfoort.

Albert Boersma, gastconservator van Museum Flehite in Amersfoort, draagt ‘Gezicht op Amersfoort’ voor als topstuk. Dit vier meter brede schilderij is in 1671 gemaakt door kunstenaar Mathias Withoos en werd in 2001 door de stad Amersfoort in bruikleen gegeven aan het museum. Met zijn weidse stadsgezichten en gedetailleerde stillevens was hij dé bekendste schilder in de tweede helft van het zeventiende-eeuwse Amersfoort. Naast meesterschilder was Withoos ook raadslid, regent van de Lieve Vrouwen Capelle, weesmeester en uiteindelijk ook nog schepen in Amersfoort. Hij gaf Amersfoort haar zeventiende-eeuwse aangezicht door dit fenomenale en kolossale panorama dat hij voor het stadhuis maakte en waarvoor hij zich met klinkende munt liet betalen. Bij raadsbesluit (waar Withoos zelf deel van uit maakte..) van 27 november 1671 werd zijn ‘Gezicht op Amersfoort’ aangekocht tot ‘ciraat’ van het stadshuis ‘nu ende in futurum’.

Museum Flehite in Amersfoort presenteert van 12 december 2021 t/m 8 mei 2022 de tentoonstelling ‘Ander Licht op Withoos’.

Hoofdbeeld: Mathias Withoos, ‘Gezicht op Amersfoort’, 1671, 207,5 x 427,5 cm