Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk hoopt zich binnenkort de nieuwe eigenaar te kunnen noemen van het naastgelegen voormalig restaurant De Vierbannen. Het koopcontract is recent getekend en als het museum er in slaagt de financiering voor het pand tijdig rond te krijgen, is het Vijfde Caisson een feit. Met de aankoop van het pand, dat vanwege de vorm al ‘het Vijfde Caisson’ wordt genoemd, kan versneld invulling gegeven worden aan de realisatie van de functie van Nationaal Kenniscentrum  met betrekking tot waterveiligheid en overstromingen. Ook kan de toenemende groei van het aantal museumbezoekers beter opgevangen worden.

Kenniscentrum
Het Watersnoodmuseum staat al sinds haar oprichting stil bij de verhalen van 1953. Aan de hand van uniek beeldmateriaal, archiefstukken, interviews met overlevenden en de vele geschonken objecten wordt de Ramp voelbaar en zichtbaar gemaakt, zowel fysiek in het museum als digitaal. Met de aanschaf van het Vijfde Caisson zou nu ook het kenniscentrum verdere invulling kunnen krijgen met aandacht voor de huidige opgaven met betrekking tot klimaat (in samenwerking met onder andere KNMI), klimaatadaptatie, waterveiligheid en overstromingen.

Het Vijfde Caisson biedt behalve als locatie voor het kenniscentrum ook mogelijkheden om een aantal uitdagingen in het bestaande museum op te lossen:
– De huidige koffiehoek in het museum is niet berekend op het groeiend aantal bezoekers. Dit jaar bedraagt het aantal bezoekers al meer dan 100.000. In het Vijfde Caisson zou de museumbrasserie kunnen komen voor lunch en koffie.
– Het aantal groepen dat het museum wil bezoeken groeit en daarmee ook de behoefte aan zalen -waar bijvoorbeeld inleidingen of workshops georganiseerd kunnen worden- in combinatie met arrangementen.  Die zalen zijn aanwezig in het Vijfde Caisson.
– De bestaande kantoorruimtes in het museum hebben geen daglicht en zijn niet langer geschikt voor het huisvesten van personeel. Een deel van deze mensen kan straks ook gehuisvest worden in het Vijfde Caisson.
– De vrijkomende ruimten in het museum kunnen worden benut om de Verhalenbibliotheek over Water en oral history op een museaal verantwoorde wijze te presenteren. Daarnaast zal ruimte worden benut voor een nieuw tentoonstellingsonderdeel:  de verhalen van Waterbouwers ( zoals Johan van Veen, Cornelis Lely, Johannis de Rijke, Cornelis Vermuyden).

“Met deze nieuwe aanwinst en bijbehorende plannen kan de organisatie toekomstbestendig gemaakt worden”, aldus directeur Siemco Louwerse. “Voorts zal het een enorme impuls betekenen voor de regionale economie en kan het Zeeland nog meer op de kaart zetten als het gaat om aandacht voor de actuele water- en klimaatvraagstukken.?”

Bron en beeld: persbericht Watersnoodmuseum